Scholen ontvangen certificaat internationalisering

Een groot aantal scholen ontving begin december het VET-charter voor internationalisering. Met het charter kunnen scholen eenvoudiger subsidie aanvragen voor internationaliseringsprojecten.

Internationalisering wordt steeds belangrijker in het mbo. In het kader van het stimuleren van excellentie in het mbo hebben veel scholen het plan opgevat de internationale activiteiten te intensiveren. Het gaat dan vooral om buitenlandse stages, internationale uitwisselingen en allerlei ondersteunende programma’s. Op dinsdag 1 december ontving een groot aantal mbo-scholen het VET-charter voor internationalisering tijdens de nationale conferentie Erasmus+. VET-charter staat voluit voor Vocational Education and Training Mobility Charter. Scholen die in het bezit zijn van het charter hebben recht op een vereenvoudigde subsidieaanvraag voor Europese mobiliteitsactiviteiten tot en met 2020. Tot de scholen die het charter ontvingen behoort onder andere het Graafschap College.

Finalisten
Inmiddels zijn ook de finalisten bekend voor de ‘Mobility Award 2015’. Deze prijs wordt uitgereikt voor de meest bijzondere internationale stage. Een vakjury heeft drie studenten genomineerd die het afgelopen jaar een succesvolle internationale stage hebben afgerond. Op basis van de stageverslagen kan iedereen een stem uitbrengen. Stemmen kan tot het eind van het jaar hier.