Scholen werken samen aan Industriële Robotica

Het project Industriële Robotica ontvangt een subsidie van 1,5 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs. In het project werken scholen en bedrijven nauw samen om werknemers voor te bereiden op een toekomst waarin digitalisering en robotisering centraal staan.

In het samenwerkingsproject draait het niet alleen om theoretische kennis, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden in de praktijk. De toekomstige ‘Smart Industry’ vraagt om veranderingen van productieprocessen en de daarbij horende arbeidsprocessen. De regio Noordwest-Veluwe en Zwolle gaan nu de samenwerking aan om studenten hierop voor te bereiden. Zij zullen straks beschikken over de juiste vakkennis en de benodigde vaardigheden: 21st century skills.

Hybride leeromgeving
Een hybride leeromgeving is een belangrijk onderdeel van het project. Leren op een schoolse manier vermengt zich met werkplekleren. Bij AWL-Techniek in Harderwijk is hiervoor een fieldlab ingericht waarin alle studenten op vmbo-, mbo-, en hbo-niveau praktijkervaring kunnen opdoen. Ook worden speciale methodes ontwikkeld die zich expliciet richten op industriële robotica. Het tekort aan technische vakmensen moet op die manier worden tenietgedaan. Door het samenwerkingsproject wordt bovendien de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeterd. Daarmee is het voor aankomende vakmensen een kansrijke sector.

Positieve reacties
De kosten voor het gehele project bedragen de komende vier jaar ruim 5 miljoen euro, een budget waarin alle meewerkende partijen investeren. De bijdrage van minister Bussemaker komt uit het Regionaal Investeringsfonds en beslaat dus bijna 30 procent van het gehele budget. En daar zijn betrokkenen erg blij mee. Bestuursvoorzitter Theo Rietkerk van Landstede Groep: ‘Door de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden kunnen we inspelen op de vraag naar de toekomst. Dit sluit prachtig aan op de ontwikkeling van ons techniekonderwijs in de regio Noordwest-Veluwe.’

Foto: MetaalNieuws