Scholen willen verder met kwaliteitsagenda

Als het aan de mbo-scholen ligt, krijgen de kwaliteitsafspraken vanaf 2019 een vervolg. In een nieuwe ronde moet echter meer ruimte zijn voor regionale invulling.

In de notitie ‘MBO-scholen aan zet’ werken vertegenwoordigers van de mbo-sector de kaders voor nieuwe kwaliteitsafspraken verder uit. De notitie is een vervolg op het manifest ‘En nu verder in de regio!‘, dat vijf scholen een half jaar geleden uitbrachten. De uitgangspunten die in het manifest waren opgesomd, keren in de nieuwe notitie terug. Rode draad is dat er in de kwaliteitsagenda meer ruimte moet zijn voor regionale invulling. Het eerste uitgangspunt in de notitie is dan ook: ‘De kwaliteitsagenda vloeit voort uit de strategie van de school die breed gedragen wordt door haar interne en externe stakeholders.’

Afspraken
Sinds 2015 werken de mbo-scholen met prestatie- of kwaliteitsafspraken. Het huidige arrangement loopt tot begin 2019. Het is de bedoeling dat de nieuwe kwaliteitsagenda in 2019 start. De scholen stellen nu voor om 1 augustus 2019 als startdatum te hanteren. Dat geeft scholen voldoende ruimte om nieuwe plannen te maken.

Onderhandelingstafel
In de notitie, een co-productie van de scholen – vertegenwoordigd door de MBO Raad – en het ministerie van Onderwijs, worden ook nog een aantal ‘vragen voor de onderhandelingstafel’ opgesomd. Het gaat dan bijvoorbeeld over welk deel van de kwaliteitsgelden resultaatafhankelijk zijn. Ook is een belangrijke vraag hoe de vrijheid van de scholen om speerpunten te benoemen zich verhoudt tot een resultaatafhankelijke financiering. Het is de bedoeling dat scholen en ministerie de komende tijd deze vragen gezamenlijk beantwoorden.

Minister positief
Aan de notitie ‘MBO-scholen aan zet’ is gewerkt door vertegenwoordigers van een groot aantal scholen, het ministerie, de MBO Raad en de beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo). Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de MBO Raad op woensdag 29 november werd de notitie gepresenteerd. De ook aanwezige minister Ingrid van Engelshoven reageerde positief op de richting van de nieuwe kwaliteitsafspraken. De onderhandelingen over de afspraken kunnen dus verder gaan.

Lees ook: Scholen willen regionale kwaliteitsafspraken

Geplaatst op 30 november 2017 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Special Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering