‘School kan geen stageplek garanderen’

De zorg voor voldoende stageplekken ligt niet eenzijdig bij de school. Leerbedrijven en scholen zijn samen verantwoordelijk voor goede beroepspraktijkvorming. Maar er is geen bij wet geregelde stagegarantie.

Dat antwoordt minister Bussemaker op vragen van Kamerlid Tanja Jadnanansing (PvdA). Zij maakt zich al langer zorgen over de beschikbaarheid van voldoende stageplekken en wil eigenlijk dat scholen verplicht worden een stagegarantie te bieden. Volgens minister Bussemaker kan een school echter niet eenzijdig garant staan voor bpv-plekken: ‘Hoewel de mbo-instelling alles in het werk moet stellen om studenten naar een bpv-plek te begeleiden, is de onderwijsinstelling geen eigenaar van de bpv-plek. Er is altijd medewerking van de leerbedrijven nodig.’

Stagegarantie
Volgens Bussemaker is het onmogelijk om de school eenzijdig een stagegarantie op te leggen: ‘Waar de PvdA-fractie naar op zoek lijkt, is één partij die we kunnen aanspreken als het niet goed gaat. Helaas ben ik van mening dat dat niet mogelijk is. Ik ben wel van mening dat de partijen gezamenlijk aangesproken kunnen worden, onder andere via de SBB.’ De oplossing voor stageproblemen ligt volgens Bussemaker in het samenspel tussen meerdere partijen: scholen, studenten en leerbedrijven. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn belangrijk.

Sluitende aanpak
De ‘sluitende aanpak’ waar Bussemaker eerder over sprak, heeft betrekking op de inspanningen die scholen en SBB doen om iedereen een stageplek te bieden. In veel gevallen zijn problemen op te lossen door nader overleg tussen scholen en SBB. In een klein aantal gevallen zijn meer inspanningen nodig. Er is volgens Bussemaker echter geen sprake van een bij wet geregelde stagegarantie. Wel is er een ‘sluitende aanpak die moet waarborgen dat voor elke jongere een passende bpv-plek gevonden wordt’.

Lees hier de antwoorden van minister Bussemaker