‘Schoolkosten mbo geen groot probleem’

Hoge opleidingskosten vormen geen reden voor jongeren om af te zien van een mbo-opleiding. Dat schrijft minister Bussemaker in antwoorden op vragen gesteld door het PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing.

De afgelopen maanden heeft met name de Stichting Leergeld alarm geslagen over de hoge schoolkosten die mbo-scholen vragen aan leerlingen. Volgens Leergeld vormen bedragen boven de € 1.000 geen uitzondering. Voor leerplichtige studenten uit gezinnen met minimale financiële mogelijkheden zou dit tot betalingsproblemen en mogelijk zelfs tot uitval leiden. Mede naar aanleiding van een uitzending van Nieuwsuur over dit probleem stelde PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing vragen aan minister Bussemaker van Onderwijs.

Inspectie
In haar antwoorden nuanceert de minister de vermeende problemen. Volgens de minister constateert de Inspectie van het Onderwijs, die sinds 2012 bij alle reguliere onderzoeken ook naar schoolkosten kijkt, geen grote problemen. Er zijn geen signalen ontvangen dat jongeren afzien van een opleiding wegens te hoge verplichte schoolkosten. Gemiddeld zijn de schoolkosten per jaar ongeveer € 600.

Reiskosten
Een probleem dat wel regelmatig genoemd wordt, betreft de reiskosten die jonge mbo-leerlingen moeten maken. Dit probleem is echter binnenkort opgelost: vanaf 1 januari 2017 hebben ook minderjarige mbo-leerlingen recht op een studenten OV-kaart. In sommige regio’s zijn plannen om dit zelfs al vanaf 1 september 2016 te regelen.

Studentenraden
De minister dringt er op aan dat mbo-scholen regelingen treffen voor leerlingen die moeite hebben met de betaling van de noodzakelijke schoolkosten. Zij gaat de MBO Raad vragen scholen hiertoe op te roepen. Het is verder van belang dat scholen soberheid betrachten bij het voorschrijven van extra onderwijsbenodigdheden voor een opleiding. Ook moet het vooraf voor leerlingen duidelijk zijn welke extra kosten zij voor de opleiding moeten maken. Ten slotte wijst de minister op het voornemen om studentenraden adviesrecht te geven als het gaat over het beleid met betrekking tot schoolkosten.