Schoolkosten per jaar ongeveer duizend euro

Ouders met kinderen die een mbo-opleiding volgen hebben in 2015 gemiddeld ruim € 1.000 uitgegeven aan onderwijs. Dit meldt het CBS.

Bij de kosten voor een mbo-leerling gaat het om uitgaven aan boeken, materialen en gereedschappen. In 2015 gaven ouders van een minderjarige mbo’er hieraan gemiddeld 711 euro uit. Daarnaast betaalden zij gemiddeld 532 euro aan lesgeld voor een mbo-opleiding. Een deel van het lesgeld en de kosten voor boeken en leermiddelen worden vergoed door de overheid: in 2015 was deze vergoeding gemiddeld ruim 500 euro.

Basisbeurs
Vanaf 18 jaar hebben mbo-studenten recht op een basisbeurs. Voor leerlingen onder de 18 jaar zijn de ouders veelal verantwoordelijk voor de schoolkosten. In het schooljaar 2015/2016 volgden bijna 129 duizend kinderen onder de 18 jaar een mbo-opleiding. De situatie voor minderjarige mbo’ers verbetert binnenkort. Vanaf 1 januari 2017 hebben minderjarige mbo-leerlingen recht op een OV-kaart. Daarnaast heeft het kabinet vanaf 2017 € 10 miljoen euro beschikbaar gesteld aan scholen om minder draagkrachtige ouders tegemoet te komen in de schoolkosten.

Lees ook: Onderwijs voor mbo-studenten niet kosteloos