Schoolmaatschappelijk werk leidt tot minder uitval

Schoolmaatschappelijk werk levert een belangrijke bijdrage aan het tegengaan van schooluitval onder mbo’ers. Dat blijkt uit een recente evaluatie door KBA Nijmegen.

Wat als een student in de schulden zit of geen veilige thuissituatie heeft? Een kort lontje heeft of depressief is? Studenten met dit soort problemen kunnen aankloppen bij het schoolmaatschappelijk werk. Sommige studenten kampen nu eenmaal met problemen die losstaan van school, maar wel hun functioneren op school belemmeren. Dit varieert van materiële kwesties als problemen met huisvesting of financiën tot gedrags- en psychische problemen, zoals angsten of depressies. Deze studenten kunnen terecht bij schoolmaatschappelijk werk: een vorm van kortdurende hulpverlening speciaal voor studenten die door persoonlijke problemen niet meekomen op school.

Inhuur
Sinds 2009 krijgen mbo-scholen subsidie van het ministerie van OCW voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk. Scholen vullen het werk op verschillende manieren in. Het grootste deel kiest voor inhuur of een combinatie van inhuur met eigen mensen. Vaak zijn er één of meer interne professionals die het werk uitvoeren. Er zijn ook zorgverleners die schoolmaatschappelijk werk combineren met andere zorgtaken, zoals schoolpsychologen.

Ontzorgend
Schoolmaatschappelijk werk heeft twee grote voordelen: aan de ene kant ontzorgt het de onderwijsteams door de niet- onderwijsgerelateerde problematiek over te nemen. Aan de andere kant verlaagt schoolmaatschappelijk werk de drempel naar jeugdhulp, wijk- of buurtteams of specialistische hulpverlening voor studenten die dat nodig hebben. Doordat schoolmaatschappelijk werk een band met de student houdt, blijft de student zich verbonden voelen met de opleiding, wat ook weer de kans op uitval verkleint.

Subsidie handhaven
Uit een evaluatie door KBA Nijmegen blijkt dat schoolmaatschappelijk werk in het mbo goed werkt. Bijna alle mbo-scholen bieden deze vorm van zorg aan, waardoor er jaarlijks een grote groep studenten worden bereikt. Het rapport adviseert dan ook de OCW-subsidie te handhaven.

Lees hier het volledige rapport van KBA Nijmegen.