SER adviseert over toekomst mbo

De Sociaal Economische Raad brengt nog dit jaar een advies uit over de toekomst van het Nederlandse mbo. Centrale vraag is wat het beroepsonderwijs kan doen om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de snel veranderende arbeidsmarkt.

Minister Bussemaker vraagt in de adviesaanvraag speciale aandacht voor het zogenaamde middensegment in het mbo. Volgens diverse onderzoeken staat dit middensegment onder druk en is er sprake van een scherpe polarisatie op de arbeidsmarkt. De minister wil graag van de SER weten wat er kan worden gedaan voor het middensegment in het mbo.

Praktijkleren
Een tweede element in de adviesaanvraag betreft het praktijkleren. Volgens de adviesaanvraag staat de waarde van beroepspraktijkvorming niet ter discussie, maar is wel een belangrijke vraag hoe het praktijkleren er in de toekomst precies uit zal moeten zien. Zorgwekkend element hierbij is het almaar dalende aantal bbl-plekken. Hoe kan deze dalende trend gekeerd worden, zo wil de minister weten.

Minister Bussemaker heeft de SER gevraagd het advies in september 2016 te willen ontvangen.