Snelle daling aantal Limburgse mbo-studenten

Het aantal mbo-studenten in Limburg daalt snel. Het afgelopen schooljaar (2016/2017) telde Limburg bijna 5.000 minder mbo-studenten dan tien jaar eerder. Het einde van de krimp is nog niet in zicht.

In 2016 kende de provincie Limburg ruim 28,5 duizend mbo-studenten. In tien jaar tijd is dit aantal met bijna 5.000 gedaald (14 procent). Het aantal mbo-studenten liep het sterkst terug in Zuid-Limburg: ruim 20 procent. Dit komt neer op bijna 3.600 leerlingen. In Noord- en Midden-Limburg bleef de afname beperkter. Het einde van de krimp is nog niet in zicht. Het aantal jongeren in de leeftijdsgroep tot 15 jaar lag in Limburg in 2017 bijna 17% lager dan tien jaar eerder. In heel Nederland gaat het om een daling van ruim 5%.

Studierichtingen
De afname van het aantal mbo-studenten vond plaats in vrijwel alle studierichtingen. Uitzonderingen zijn de opleidingen ‘persoonlijke dienstverlening, vervoer en veiligheid’ en ‘vormgeving en audiovisuele productie.’ Bij deze laatste studie is het aantal leerlingen in tien jaar tijd bijna verdubbeld tot circa 1.200. Ook landelijk groeide het aandeel leerlingen aan deze studie, maar minder sterk. De krimp per studierichting is in lijn met het nationale beeld, met uitzondering van ICT. De afgelopen tien jaar groeide het aantal mbo-studenten met deze studie in Nederland met 3,5 procent. Het aantal Limburgse leerlingen daalde in die periode met 7,2 procent.

Aan het werk
Er is ook positief nieuws uit Limburg: bijna 80 procent van de mbo-schoolverlaters had binnen een jaar na het behalen van het diploma in schooljaar 2014/2015 een betaalde baan. Met name in Noord-Limburg hadden gediplomeerden een jaar na schoolverlaten vaker een baan dan gemiddeld.

Kijk voor meer informatie en tabellen op de site van het CBS

Lees ook: Samenwerkingscollege als instrument tegen de krimp