Soepboer wil stevigere plek voor Fries op het mbo

Het kersverse Tweede-Kamerlid Aant Jelle Soepboer voert komende week namens Nieuw Sociaal Contract het woord bij de behandeling van de Onderwijsbegroting. Hij gaat onder andere pleiten voor een practoraat voor de Friese taal.

Komende week bespreekt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Onderwijs voor het jaar 2024. Het is bijzonder dat de Kamer de begroting bespreekt nadat het kalenderjaar waar de begroting betrekking op heeft al begonnen is. De reden hiervoor is duidelijk: de val van het kabinet en de ingelaste verkiezingen van 22 november.

Woordvoerders

Bij de behandeling van de Onderwijsbegroting zullen veel nieuwe sprekers aan het woord komen. Vertrouwde woordvoerders als Paul van Meenen (D66), Peter Kwint (SP), Harm Beertema (PVV), René Peters (CDA) en Zohaïr El Yassini (VVD) hebben allemaal de Kamer verlaten. Daarnaast zijn er ook nieuwe partijen in de Tweede Kamer gekomen, zoals Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt. Namens NSC zal Aant Jelle Soepboer het woord voeren.

´Vergooid´

In een interview met Omroep Friesland blikt Soepboer al vooruit op het Kamerdebat. Volgens Soepboer is er het nodige mis met het onderwijs in Nederland. ´We hebben de afgelopen decennia het onderwijs met elkaar vergooid. Het docententekort, de PISA-uitslag die zegt dat leerlingen steeds minder lezen en rekenen; allemaal zorgelijke zaken.´

Fries

Een thema dat Soepboer in de Tweede Kamer aan de orde wil stellen, is de Friese taal. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) pleitte vorige week voor een volwaardige universitaire opleiding Fries. Voor Soepboer is dat niet genoeg. Volgens hem zou het een goede zaak zijn als er ook een practoraat Fries zou komen. ‘Iemand die les kan geven in het Fries en die er ook voor zorgt dat het Fries op het mbo een wezenlijk onderdeel wordt. Zodat ook mensen die onderwijsassistent worden, in de zorg terechtkomen of de bouw ingaan er in de praktijk iets mee kunnen.’ Lees hier het voorstel dat Soepboer doet.

Basisbeurs

Een ander onderwerp dat bij de begrotingsbehandeling aan de orde komt is de basisbeurs. Studentenorganisaties ISO en JOB pleiten voor het structureel maken van de tijdelijke verhoging van de basisbeurs. D66 heeft aangekondigd deze verhoging in ieder geval met één jaar te willen verlengen. Of zo’n voorstel een meerderheid krijgt, is maar zeer de vraag.

Op dinsdag 16 en donderdag 18 januari bespreekt de Tweede Kamer de Onderwijsbegroting. Het debat is dinsdag vanaf 16.15 uur te volgen via de site van de Tweede Kamer