Spanning rond ‘dit lerarenregister’ loopt op

Vlak voor de eindstreep wordt het misschien toch nog spannend rond het lerarenregister. Gaat de Eerste Kamer wel akkoord?

Begin oktober stemde een zeer ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met de wet die leraren verplicht zich in te schrijven in het lerarenregister. Naast regeringspartijen PvdA en VVD stemden onder andere ook CDA, VVD en GroenLinks voor. De tegenstanders waren te vinden bij de SP, D66 en de kleine christelijke partijen CU en SGP.

Petitie
Maar er is geen sprake van een gelopen race. In de aanloop naar de besluitvorming door de Eerste Kamer neemt het verzet onder leraren toe. Een petitie van vakbond Leraren in Actie werd in korte tijd al bijna 17.000 keer ondertekend. De vakbond van VO-leraren heeft met name bezwaar tegen het register omdat het van bovenaf wordt opgelegd en er onder leraren geen draagvlak voor is. Het geld kan volgens de vakbond beter besteed worden aan klassenverkleining.

Aantrekkelijker
De meningen over het lerarenregister lopen al met al in ‘het veld’ sterk uiteen. Anders dan Leraren in Actie zijn de grote vakbonden sterk voorstander van het register. De Onderwijscoöperatie, een samenwerkingsverband van vakbonden, is zelf uitvoerder van het register. Volgens Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie, maakt het register het beroep van leraar aantrekkelijker.

Prematuur
De protesterende leraren vinden niet alleen werkgeversorganisaties als de MBO Raad aan hun zijde maar ook de Raad van State. Het hoogste adviesorgaan van de regering noemde eerder het wetsvoorstel prematuur. Juist voor de bezwaren van de Raad van State zal in de Eerste Kamer zeker aandacht zijn.

De Eerste Kamer zal ergens de komende weken een besluit nemen over het wetsvoorstel