Stageplekkentekort treft vooral Zorg, Veiligheid en ICT

Er is op dit moment in het mbo-onderwijs een tekort van bijna 21 duizend stageplekken en leerbanen. Bij de verdeling van die tekorten hebben een aantal sectoren het veel zwaarder getroffen dan andere. SBB (Samenwerkings-organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) houdt deze tekorten per sector en per regio bij.

Uit de cijfers van SBB blijkt dat in maar liefst negen verschillende sectoren het tekort aan stageplekken en leerbanen de duizend overstijgt.

In een ranglijst ziet dat er als volgt uit:

  1. Orde en Veiligheid (2.679 tekort)
  2. Welzijn (2.002)
  3. ICT  (1.707)
  4. Zorg  (1.536)
  5. Luchtvaart  (1.113)
  6. Office (1.089)
  7. Cross-over (1.079)
  8. Juridisch (1.057)
  9. Gastvrijheid (1.001)

De redenen waarom het in deze sectoren met de stageplekken en leerbanen zo slecht gaat, zijn divers. Bij Orde en Veiligheid hangt dat vanzelfsprekend nauw samen met het niet doorgaan van  evenementen, waarbij voor deze studenten normaliter veel plekken voorhanden zijn. Het langere tijd niet doorgaan van evenementen schetst een lastig toekomstscenario: voor veel evenementenbureaus dreigt faillissement. Alternatieve manieren om ongeveer dezelfde praktijkkennis op te doen, zijn eveneens lastig te vinden.

Thuissystemen

Bij ICT, toch een sector waarin veel werk is, is vooral het thuiswerken van invloed. Dat vraagt namelijk om andere stagewerkzaamheden. Mbo-studenten leggen op hun stage meestal netwerken aan, of installeren laptops. Daar is nu veel minder vraag naar. Organisaties hebben meer behoefte aan het inrichten van thuissystemen voor hun medewerkers en kiezen daarvoor eerder iemand met een hbo-opleiding. Doordat veel kantoren vrijwel leeg zijn, komt ook de begeleiding van de mbo-studenten onder druk te staan. Het leegstaan van kantoren heeft natuurlijk ook een negatieve invloed op andere sectoren, zoals Juridisch, Office en Financiële Diensten (tekort van 834 stageplekken).

Tweede golf

Op bovenstaande ranglijst hebben zowel Welzijn (2e) als Zorg (4e) een hoge plek bemachtigd. Op het eerste gezicht lijkt dat opvallend. Maar juist omdat het bijvoorbeeld op de corona-afdelingen zo druk is geweest, was er geen tijd voor een goede begeleiding en werden stages en leerbanen niet ingevuld. Bovendien zorgde de druk op de corona-afdelingen ervoor dat op andere afdelingen minder operaties werden uitgevoerd en veel zieken tijdelijk niet werden behandeld. Met de verwachting van een tweede golf, zullen ziekenhuizen ook komend jaar waarschijnlijk minder plekken beschikbaar hebben.

Groot-Amsterdam

SBB houdt ook de tekorten aan stageplekken en leerbanen per regio bij. In die ranglijst hebben vooral de mbo-studenten in Groot-Amsterdam (tekort van 3.798 stageplekken), Holland-Rijnland (2.003), Rijnmond (1.737), Midden-Utrecht (1.305) en Rijk van Nijmegen (1.153) het zwaar.

De interactive van SBB is hier in zijn geheel te bekijken.