Stapelen blijft populair op alle mbo-niveaus

Van alle mbo-studenten die een diploma behalen, gaat meer dan de helft verder met een vervolgopleiding. Zo’n 40% van de leerlingen met een mbo-diploma op niveau 4 stroomt door naar het hbo.

Het CBS heeft op een rij gezet wat mbo-studenten na het behalen van hun diploma gaan doen. Voor studenten die een diploma op niveau 1 behalen (de entreeopleiding) is dat meestal geen eindpunt: zo’n 70% van deze leerlingen studeert verder. Dat is ook nodig om een startkwalificatie te behalen. Leerlingen onder de achttien jaar zijn bovendien leerplichtig als ze geen startkwalificatie hebben. Als startkwalificatie geldt een diploma op mbo-niveau 2. Ook een havo of vwo-diploma geldt als startkwalificatie.

Stapelen
Ook mbo-leerlingen die een diploma halen op niveau 2 kiezen vaak voor ‘stapelen’. Zo’n 60% van deze leerlingen gaat verder met een mbo-opleiding. Van de leerlingen die een diploma op niveau 3 of 4 halen kiest ook nog meer dan 40% voor doorstuderen.

Doorstroom naar hbo
De doorstroom naar het hbo is in 2015, zoals bekend, afgenomen. Van de leerlingen die in 2015 een mbo-diploma op niveau 4 behaalden, stroomde 40% door naar het hbo. In de jaren 2013 en 2014 ging het nog om 47%. Het CBS denkt dat de hogere doorstroom in de jaren 2013 en 2014 te maken kan hebben met de komst van de basisbeurs: ‘Mogelijk hebben mbo’ers die al van plan waren om te beginnen met een hbo-opleiding, dat direct gedaan om de afschaffing van de basisbeurs voor te zijn.’ Er is, afgezien van deze twee tussenjaren, al langere tijd sprake van een licht dalende doorstroom van mbo naar hbo.

Lees ook: Doorstroom mbo-hbo gaat op een neer