Steeds meer jongeren kiezen voor techniek

Het aantal jongeren dat een technische opleiding kiest stijgt sinds 2013 gestaag. In het mbo steeg het aantal bètatechnische studenten van 29 naar 32 procent. De doelen van het Techniekpact 2020 komen in zicht.

Minister Bussemaker nam namens het kabinet de voortgangsrapportage van het Nationaal Techniekpact 2020 in ontvangst tijdens de Jaarconferentie. Volgens het rapport blijft het belangrijkste aandachtspunt de instroom van leerlingen in het vmbo-bb en vmbo-kb. Hierin is ten opzichte van tien jaar geleden nog altijd een dalende trend te zien. In de regio wordt hier hard aan gewerkt, bijvoorbeeld door een betere beeldvorming vanuit het bedrijfsleven over de beroepen in de techniek en het aanbieden van gepersonaliseerde leerstijlen aan leerlingen.

Vraag en aanbod
Met name in de bouw, de installatietechniek en de metaal is de behoefte aan goed opgeleide mensen groot. Ook in het onderwijs is een groot tekort aan vakdocenten techniek. Door de groeiende rol van technologie in andere sectoren, zoals de zorg, zal de vraag naar technici verder toenemen is de verwachting. Hoewel de instroom stijgt, dreigt een stevig tekort.

Samenwerking
Hoopgevend is het feit dat op onderwijs, bedrijfsleven en overheden elkaar steeds beter weten te vinden. Er zijn inmiddels bijna 150 publiek-private samenwerkingsverbanden in het beroepsonderwijs (mbo en hbo). Overal in Nederland zorgen scholen en bedrijven samen voor meer aandacht voor techniek.

Lees ook: ING: meer jongeren moeten voor techniek kiezen