Steeds meer studenten doen internationale ervaring op

Het opdoen van internationale ervaring in het onderwijs wordt steeds gebruikelijker, ook in het mbo. Bijvoorbeeld het leren van een andere taal of de grens overgaan voor een stage. Opvallend is de studenten gemiddeld sneller internationaliseren dan hun (toekomstige) docenten. Dat blijkt uit de rapportage Internationalisering in Beeld van Nuffic.

Voor het eerst is in kaart gebracht hoe internationaal het Nederlandse onderwijs is. Uit de analyse blijkt dat leerlingen en studenten in alle onderwijssectoren in aanraking komen met internationalisering, maar dat dit nog lang niet voor iedereen geldt. Ook blijkt er een grote diversiteit te zijn in de manier waarop leerlingen en studenten een internationale ervaring opdoen.

Internationalisering in het mbo

In het mbo gaat 7,6% van de studenten naar het buitenland voor studie of stage. Dit percentage stijgt jaarlijks: internationalisering is een steeds belangrijker thema binnen het mbo, zo onderstreept het rapport Internationalisering in Beeld: ‘Hoewel van oudsher een groot deel van het mbo erg op de regionale arbeidsmarkt is gericht, komen afgestudeerde mbo’ers anno 2018 terecht in een interculturele samenleving en gaan ze veelal werken op een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Dit betekent niet alleen dat mbo-afgestudeerden de mogelijkheid hebben om in het buitenland te gaan werken, maar ook dat de regio steeds internationaler wordt. Ook de mbo-afgestudeerden die in de regio blijven werken, krijgen steeds vaker te maken met leveranciers en klanten die een andere taal spreken en een andere culturele achtergrond hebben.’

Internationale keuzedelen

Uit het rapport blijkt dat internationalisering voor mbo-studenten vooral betekent dat zij stage lopen bij een leerbedrijf in het buitenland. Het overgrote deel van de mbo-studenten, circa 92%, gaat echter niet naar het buitenland. Deze studenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een van de internationale keuzedelen, waarin ze leren over thema’s zoals interculturele diversiteit. Een andere optie is een stage bij een internationaal georiënteerd bedrijf in Nederland. Daarnaast kunnen studenten kiezen voor tweetalig mbo, waar minimaal de helft van de vakken wordt gegeven in een vreemde taal en er extra aandacht wordt besteed aan internationalisering.

Docenten blijven achter

Docenten spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen van internationale vaardigheden van studenten. Als docenten die vaardigheden zelf ook hebben ontwikkeld, zullen zij beter in staat zijn om hun studenten op dat terrein te begeleiden. De onderzoekers concluderen echter dat zij gemiddeld minder snel internationaliseren dan studenten. Docenten maken bijvoorbeeld beperkt gebruik van de mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. Ditzelfde geldt voor studenten van lerarenopleidingen; het toekomstige docentenkorps.

Onmisbaar

Het opdoen van internationale ervaring op school en tijdens de studie is onmisbaar voor studenten om zich te kunnen redden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Door ze internationaal competent te maken, kunnen ze beter omgaan met andere culturen. Nuffic benadrukt dat internationalisering ook een bredere impact heeft: het kan bijdragen aan versterking van onze kenniseconomie, betere aansluiting op de arbeidsmarkt en betere samenwerking met andere landen op politiek, sociaal en economisch vlak.

Meer weten over internationalisering het in mbo? Check dan de special ‘Werelds mbo’

Lees ook: Internationalisering moet meer aandacht krijgen

Geplaatst op 8 februari 2019 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik