Steeds meer studenten helpen bij vaccineren

In steeds meer regio’s ondersteunen mbo-studenten het vaccinatieprogramma van de GGD. Jongeren krijgen er een erkende stageplek.

Begin januari berichtten wij al over het ROC Mondriaan dat studenten van de opleidingen Doktersassistent en Apothekersassistent klaarstoomde voor ondersteuning van het vaccinatieprogramma. Sindsdien hebben veel mbo-scholen dit goede voorbeeld gevolgd. Zoals het MBO College West, onderdeel van het ROC van Amsterdam. Hier helpen studenten van verschillende zorgopleidingen bij de diverse onderdelen van het vaccinatieprogramma. Het gaat niet alleen om het ontvangen van bezoekers en om administratieve ondersteuning, maar ook om het vaccineren zelf.

Stage

Bij het programma werken MBO College West en de lokale GGD nauw samen. De opleiding zorgt voor een goede voorbereiding op de werkzaamheden. Studenten scherpen op school hun theoretische kennis aan en oefenen ook de praktische vaardigheden. Op de vaccinatielocatie is altijd een begeleider vanuit school aanwezig. Daarnaast worden de studenten op de werkvloer één op één begeleid door een GGD-medewerker. Het werk is dan ook een erkende.

Pilot

Ook in de regio Utrecht helpen mbo-studenten inmiddels de GGD. Het gaat om studenten van de opleidingen Doktersassistent en Verpleegkunde van ROC Midden-Nederland, MBO Utrecht en MBO Amersfoort. In een pilot geeft de GGD studenten een aanvullende opleiding. Als deze pilot slaagt, worden meer mbo-studenten ingezet voor het vaccineren van inwoners van de provincie Utrecht. ROC Midden-Nederland haalde eerder al priklessen naar voren. Studenten van de opleiding Doktersassistente zijn blij dat ze zo alsnog hun benodigde stage-uren kunnen maken.

Lees ook: Studenten ROC Mondriaan helpen bij vaccineren