Steun CNV voor ‘responsief mbo’

Het CNV steunt de beleidsbrief over responsief mbo van minister Bussemaker. De vakcentrale pleit voor meer bijscholingsmogelijkheden voor mbo-docenten.

Het CNV heeft een eigen reactie geschreven op de beleidsbrief Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap . In het verleden was het gebruikelijk dat CNV gezamenlijk met de FNV een reactie op dit soort brieven opstelde. In de brief geeft het CNV aan de richting van de beleidsbrief te steunen. De vakcentrale wordt graag betrokken bij de verdere uitwerking van de beleidsvoornemens. Het CNV wijst erop dat het – om tot responsief mbo te komen – van groot belang is dat mbo-docenten en onderwijsondersteuners worden gefaciliteerd om zichzelf bij te scholen. Op die manier kunnen zij in het onderwijsproces steeds op de laatste ontwikkelingen en vragen vanuit de arbeidsmarkt inspelen.

Volwassenen
Het CNV is ook positief over de plannen om het voor volwassenen mogelijk te maken om delen van mbo-opleidingen te volgen en deze af te sluiten met een certificaat: ‘In eerste instantie moeten jongeren een geheel diploma kunnen behalen, maar als volwassenen in het kader van Leven lang Leren zich graag willen bijscholen dient dit gestimuleerd te worden.’

Gecombineerde leerweg
De vakcentrale geeft tot slot aan de experimenten met een gecombineerde leerweg bol-bbl scherp te zullen volgen. Het CNV wil voorkomen dat de experimenten met een gecombineerde leerweg leiden tot een verwatering van de bbl. Het is juist van belang het aantal bbl-plekken uit te breiden, zo meent de vakcentrale.