Steun en aandacht voor onbedoelde zwangerschappen

Voor de jaren 2019 – 2025 stelt het kabinet vijftien miljoen euro beschikbaar voor het programma Onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap. Dit programma is opgezet door ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidszorg en zorginnovatie. Een van de centrale thema’s is voorlichting en preventie, wat in Nederland vooral via het onderwijs wordt belegd. Seksuele gezondheid en relatievorming is daarom ook vastgelegd als een van de kerndoelen van het onderwijs. Toch blijkt in de praktijk de aandacht hiervoor beperkt. Er is sprake van onvoldoende borging binnen het onderwijsveld. Het is bovendien goed mogelijk dat docenten drempels ervaren om seksuele gezondheid en relatievorming te bespreken.

Hoogrisicogroep

Binnen het kader van het programma komt er daarom een actieplan Onderwijs, opgesteld door de stichting School en Veiligheid (SSV) en Gezonde School, samen met een aantal veldpartijen. Meer en betere voorlichting is binnen het mbo met name belangrijk voor studenten niveau 1 en 2. Zij vormen een hoogrisicogroep, met relatief veel onbedoelde zwangerschappen. Het programma zet in op preventie, maar biedt daarnaast ook ondersteuning aan jonge meisjes en vrouwen (en hun partner) bij de moeilijke keuzes die ze moeten maken bij een zwangerschap. Het draagt hiermee bij aan een ander overheidsplan, Onbedoelde (tiener)zwangerschappen: een zevenstappenplan.

Conferentie

Voor mbo-docenten die zich op hun onderwijsinstelling al bezighouden met dit thema, of dat van plan zijn te gaan doen, is er op maandag 23 september de door VWS georganiseerde conferentie Uitgerekend nu?! (preventie) onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Deze conferentie vindt plaats in het Beatrixtheater in Utrecht en duurt van 9.00 uur tot 17.00 uur. Deelname is gratis, aanmelden kan tot uiterlijk 17 september.