Steun voor opleiding Creatief vakmanschap

Specialistische mbo-opleidingen met weinig studenten hebben vaak moeite om het hoofd boven water te houden. Tegelijkertijd leiden ze op tot ambachten die voor de Nederlandse maatschappij van groot belang zijn, en waarbinnen studenten door hun unieke vaardigheden op zeer goede baankansen kunnen rekenen. Voor de opleiding Creatief vakmanschap heeft de sectorkamer Specialistisch vakmanschap samen met het bedrijfsleven afspraken gemaakt om deze opleiding te laten voortbestaan.

Het behoud van specialistisch vakmanschap staat al langer op de agenda. Begin 2015 maakte minister van Onderwijs Bussemaker al bekend dat er geld beschikbaar is om onder andere deze opleidingen beter onder de aandacht te brengen, zodat meer studenten voor deze studies gaan kiezen. De sector kreeg bovendien een eigen sectorkamer, de sectorkamer Specialistisch vakmanschap.

Bijzondere producten
Hoeden- en kledingontwerpers, meubelmakers en keramisten. De opleiding Creatief vakmanschap leidt op tot zeer specialistische ambachten, waarin op ambachtelijke wijze wordt gewerkt met glas, keramiek, hout, leer of textiel. De stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven meldt nu dat drie vakscholen en branches samen deze opleiding, die dreigde te verdwijnen, gaan vormgeven. In samenwerking met de sectorkamer Specialistisch vakmanschap zijn ook afspraken gemaakt over curriculum en examinering. Verder dragen de vakscholen en branches zorg voor het koppelen van studenten aan leerbedrijven en wordt toegezien op de doelmatigheid van het gegeven onderwijs.

Lijstenmakers
Ongeveer 1 procent van alle mbo-studenten volgt een opleiding die voorbereidt op een kleinschalig, ambachtelijk beroep. De sectorkamer Specialistisch vakmanschap ziet graag dat eenzelfde regeling als bij Creatief vakmanschap ook bij andere kleine opleidingen tot stand komt. Zo staat bijvoorbeeld ook het voortbestaan van de opleidingen voor de beroepen landmeters, collectiebeheerders en lijstenmakers flink onder druk.