Stichting van het Onderwijs wil meer ambitie van het kabinet

De Stichting van het Onderwijs is blij met de investeringen in het onderwijs van het nieuwe kabinet. Maar helemaal tevreden zijn de onderwijsbobo’s toch niet.

In de Stichting van het Onderwijs, een soort sectorale SER, komen de voorzitters van de werkgevers- en werknemersorganisaties uit de diverse onderwijssectoren samen. Incidenteel komt de Stichting met een statement naar buiten, zoals ook nu naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord. De reactie van de Stichting is welwillend. Men waardeert dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor onderwijs, want ‘investeren in onderwijs loont voor de toekomst van Nederland’. Maar toch mist de Stichting ambitie.

Eerste stap
Zo vindt de Stichting dat het kabinet meer moet doen aan het dreigende lerarentekort. Paul Rosenmöller, naast voorzitter van de VO-Raad ook voorzitter van de Stichting: ‘Hoewel de lerarentekorten niet benoemd worden in het regeerakkoord, gaan we ervan uit dat het kabinet deze hoog op de agenda heeft staan. Binnen de Stichting zien we de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en het tegengaan van werkdruk in het primair onderwijs als eerste stap om de tekorten aan te pakken. We spreken met de nieuwe bewindslieden graag verder over aanvullend beleid.’

Bezuinigingen?
De Stichting van het Onderwijs maakt zich ook zorgen over de doelmatigheidskorting die het onderwijs boven het hoofd hangt. In het Regeerakkoord is sprake van een post ‘doelmatiger onderwijs’, die op termijn een besparing moet opleveren van € 183 miljoen. Het is onduidelijk wat dit betekent voor de verschillende sectoren. ‘Doelmatiger onderwijs betekent een bezuiniging op onderwijs en dat rijmt niet met de ambities van het kabinet om te investeren in de kwaliteit en de toegankelijkheid van ons onderwijs,’ aldus Liesbeth Verheggen van de AOb, tevens vicevoorzitter van de Stichting van het Onderwijs.

Gelijke kansen
Volgens de Stichting blijven de plannen voor het bestrijden van ongelijke kansen grotendeels hangen in experimenten. De Stichting mist een duidelijke visie. Dat geldt ook voor het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Wil Nederland daadwerkelijk een inclusieve samenleving zijn waarin kinderen, leerlingen, studenten, maar ook volwassenen gelijke kansen krijgen, dan moet het kabinet hier serieus werk van maken. Ook daarover gaat de Stichting van het Onderwijs graag met het nieuwe kabinet in gesprek.