Strategisch gebruik sociale media blijft achter

Uit onderzoek blijkt dat veel mbo’ers niet weten hoe ze sociale media kunnen gebruiken voor hun professionele ontwikkeling. En veel docenten weten niet hoe zij hun studenten kunnen leren deze middelen in te zetten voor hun loopbaan.

Jongeren facebooken en Instagrammen er op los. In de leeftijdcategorie van 15 tot en met 19 jaar maakt maar liefst 99% gebruik van social media. Maar als het gaat om professionele en persoonlijke ontwikkeling blijken jongeren veel minder goed overweg te kunnen met online-middelen. Hierdoor dreigen ze aan het begin van hun loopbaan op achterstand te komen. Dit blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Baankansen
Het is voor mbo’ers belangrijk om met sociale media aan hun loopbaan te werken. Door automatisering en robotisering verdwijnen op dit moment banen voor jongeren met een opleiding op mbo-niveau 2 en 3. Het is met name voor hen cruciaal om mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen. Door slim gebruik te maken van sociale media en netwerken brengt een student zich in een betere positie, als het gaat om baankansen en doorgroeimogelijkheden.

Digitale vaardigheden
Voor bovenstaande is een speciaal soort digitale vaardigheden nodig: digitale geletterdheid of mediawijsheid. Landelijk gezien is er veel aandacht voor mediawijsheid. Scholen hebben echter wel moeite met die mediawijsheid, blijkt uit recent onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Docenten zijn vooral bezig met informatievaardigheden. Mbo-docenten of begeleiders geven toe moeite te hebben om studenten vertrouwd te maken met een ‘strategisch’ gebruik van moderne middelen. Onwetendheid speelt hier de hoofdrol. Docenten en begeleiders weten eenvoudigweg niet hoe ze studenten moeten leren persoonlijke en professionele doelen te bereiken door de inzet van media. Kwalificatiedossiers bieden daarvoor niet het nodige houvast. Wat de docenten hen studenten bijbrengen is dus slechts een beperkte invulling van het begrip mediawijsheid.

Meer weten? Download dan het onderzoek ‘Mediawijsheid in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs: achtergronden en percepties’ van Amber Walraven (UMC St Radboud, 2014)

Lees ook het achtergrondartikel van Paulo Moekotte (ROC van Twente) op www.canonberoepsonderwijs.nl. Daarin lees je ondermeer hoe studenten online strategisch kunnen participeren in sociale netwerken.