Studenten behoorlijk tevreden over onderwijs op afstand

Mbo-studenten zijn over het algemeen behoorlijk tevreden over het onderwijs op afstand. Toch maken veel studenten zich zorgen over studievertraging.

De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) organiseerde een enquête over de ervaringen van mbo-studenten met afstandsonderwijs. Een kleine meerderheid (50%) van de ruim 1.300 respondenten is tevreden zijn over het onderwijs op afstand. De kwaliteit van de lessen is volgens de studenten sterk afhankelijk van de docent. Praktijklessen blijken online erg moeilijk te realiseren.

Informatie

Studenten zijn over het algemeen behoorlijk positief over de informatievoorziening door de scholen: ze vinden dat ze goed op de hoogte worden gehouden over de corona-maatregelen. Toch kampen veel studenten met onzekerheden. Er is bijvoorbeeld veel angst voor studievertraging en voor extra kosten. Daarom willen studenten vooral duidelijkheid over wat ze te wachten staat.

Examens

Uit de enquête blijkt dat studenten graag de examens digitaal thuis zouden willen maken (32%). Een deel van de studenten pleit voor het schrappen van examens (28%). JOB vindt het in ieder geval belangrijk dat scholen zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de examens. Ruim een kwart van de respondenten geeft aan dat de school nog niks heeft laten weten over de examens.

Stage

Veel studenten hebben door de maatregelen hun stage moeten afkappen. Daarnaast bestaat er nog veel onzekerheid over hun (toekomstige) stageplek. De meeste studenten willen dat er minder stage-uren worden verplicht (60%). In sommige sectoren, zoals de zorg, is het juist extra druk. Hierdoor is er soms geen tijd meer om studenten goed te begeleiden of om praktijkexamens te beoordelen.

Thuiswerken

De corona-maatregelen raken sommige studenten extra hard. Bijvoorbeeld wanneer ze thuis geen laptop of goed internet hebben. Zo’n 35% van de ondervraagden geeft aan zich thuis niet goed te kunnen concentreren. Zo’n 15% beschikt niet over de juiste benodigdheden om thuis te studeren. Studenten maken zich daarnaast zorgen over de kosten die uitloop van de studie met zich meebrengt. Ook vallen door de crisis (bij)banen en stages weg.