‘Studie in Cijfers’ biedt objectieve informatie

Objectieve informatie over de kwaliteit van de opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Dat biedt de studiebijsluiter ‘Studie in Cijfers’.

Wie zich oriënteert op studies, heeft vele informatiebronnen. Mbo-instellingen hebben folders en op internet is veel te vinden. Maar hoe kom je aan onafhankelijke en goed te vergelijken informatie? Het antwoord: Studie in Cijfers.

Vergelijken
‘Studie in Cijfers’ is ontwikkeld door de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (S-BB), in samenwerking met onder andere het JOB. De ‘bijsluiter’ geeft informatie over de opleiding en de arbeidsmarkt per school en ziet er altijd hetzelfde uit. Jongeren zien in één oogopslag hoe de opleiding scoort en kunnen makkelijk vergelijkingen maken tussen opleidingen en scholen.

Kosteloos
Scholen kunnen ‘Studie in Cijfers’ gebruiken tijdens open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten. Inmiddels hebben ruim veertig scholen gegevens aangevraagd. SBB stelt de gegevens kosteloos beschikbaar aan deelnemende instellingen.

Meer informatie: neem contact op met Marc Thomassen van S-BB (06-12 78 50 83) of kijk hier.