Subsidieregeling derde leerweg opengesteld

Leerbedrijven die werknemers hebben geholpen met een bij- of omscholing kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 2.700 euro. In de maand juni kunnen zij de subsidie aanvragen.

Erkende leerbedrijven die een medewerker helpen met een bij- of omscholing kunnen na afronding van het traject een subsidie aanvragen. De scholing moet geleid hebben tot een mbo-diploma of een onderdeel daarvan, zoals een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. De leerbedrijven kunnen als tegemoetkoming in de kosten een subsidie aanvragen van maximaal 2.700 euro. Werkgevers moeten binnen een jaar na afronding van de praktijk- of werkleerplaats de subsidie aanvragen.

Juni 2022

In de maand juni kunnen werkgevers de subsidie aanvragen. Dit kan alleen als het opleidingstraject is afgerond. Als er op dit moment nog een begeleidingstraject loopt, kan er bij de volgende subsidieronde (in december) een aanvraag ingediend worden.

Derde leerweg

De subsidieregeling heet ‘Praktijkleren derde leerweg’. Het gaat om een ‘derde’ leerweg naast de twee reguliere mbo-leerwegen: de schoolse variant (BOL) en de leerbaan (BBL). Deze twee leerwegen zijn, anders dan de derde leerweg, bekostigd. Opleiden in de derde leerweg is geschikt voor kortdurende bij- en omscholing van medewerkers. Denk aan een medewerker die binnen het bedrijf nieuwe taken moet uitvoeren. Of een nieuwe medewerker die nog niet de juiste opleiding of ervaring heeft.

Hoogte vergoeding

Voor een leerbaan van 40 weken ontvangen bedrijven een vergoeding van maximaal 2.700 euro. Duurt de begeleiding korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de vergoeding naar verhouding bij.

Kijk voor meer informatie en aanvragen op de website van SBB