SVO mag nieuwe opleiding ‘Generation Food’ aanbieden

Vakschool SVO mag de opleiding ‘Generation Food’ gaan aanbieden op de locatie Houten. Hoewel ROC Midden Nederland in de nabijheid ook horeca-opleidingen aanbiedt, is er geen sprake van een ondoelmatig aanbod. Dat concludeert de Commissie Macrodoelmatigheid mbo in een nieuw advies.

Het advies was aangevraagd door ROC Midden Nederland. Die school maakt zich zorgen over de horeca-opleidingen die vakschool SVO op de locatie Houten wil gaan aanbieden. Het gaat in het bijzonder om de bol-opleidingen voor Kok en voor ‘Generation Food’. Volgens ROC Midden Nederland is er geen behoefte aan deze opleidingen omdat er sprake is van overlap met de opleidingen die Midden Nederland aanbiedt in Nieuwegein.

Misverstand
De Commissie Macrodoelmatigheid constateert in de eerste plaats dat er sprake is van een misverstand: SVO blijkt niet van plan te zijn een bol-opleiding Kok te gaan aanbieden. In Houten biedt SVO alleen een bbl-opleiding Kok aan voor werkenden. Het advies concentreert zich daarom op de opleiding ‘Generation Food’. Ten aanzien van deze opleiding concludeert de commissie dat er evenmin sprake is van een overlappend aanbod. De SVO-opleiding richt zich namelijk niet op de klassieke horeca, maar op de foodsector.

Arbeidsmarkt
Aanvullend constateert de commissie dat het arbeidsmarktperspectief van de nieuwe opleiding Generation Food voldoende onderbouwd is. De opleiding wordt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld. Vanaf het komend schooljaar wil SVO deze opleiding gaan aanbieden in Houten, Best en Zwolle. Per locatie kunnen maximaal 25 studenten instromen. De nieuwe opleiding van SVO in Houten kan uit oogpunt van werving van studenten mogelijk concurreren met de horeca-opleidingen van ROC Midden Nederland, maar dit is volgens de commissie geen probleem zolang het aantal studenten in verhouding staat tot de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Met het beperkte aantal studenten is de SVO-opleiding in Houten ook geen bedreiging voor de infrastructuur van andere scholen in de regio, zoals het ROC Midden Nederland.

Communicatie
De commissie concludeert dan ook dat SVO ten aanzien van de nieuwe opleiding voldoet aan zijn zorgplichten. Wel adviseert de commissie SVO zijn communicatie met de andere mbo-instellingen in de regio’s waar SVO zijn nieuwe opleiding wil gaan starten te verbeteren.

Het complete advies van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo is hier te vinden.