Taskforce Deltion deelt tips over afstandsonderwijs

De Taskforce Afstandsonderwijs van het Deltion College heeft tips verzameld over het verzorgen van goed afstandsonderwijs. Persoonlijke aandacht voor de student is volgens de Taskforce cruciaal.

Nu alle mbo-scholen voor de opgave staan om afstandsonderwijs te verzorgen, heeft het Deltion College hiervoor een Taskforce in het leven geroepen. In een handzame brochure heeft deze Taskforce tips en adviezen over onderwijs op afstand op een rij gezet. De brochure is voor iedereen digitaal beschikbaar.

Dagstart

De tips hebben bijvoorbeeld betrekking op de noodzaak van samenwerking binnen het onderwijsteam. Zo is het goed om als team ‘s ochtends samen te beginnen met een ‘dagstart’: ‘Voordat de hectiek begint, is het goed om even bij elkaar te komen om de dag door te nemen, elkaar vragen te stellen en werk of zaken af te stemmen. Zo houd je verbinding met elkaar.’ Naast tips voor onderwijsteams zijn er ook adviezen voor individuele docenten. Het is logisch dat niet alles in één keer goed gaat: ‘Gun het jezelf om te leren en steeds met kleine stappen vooruit te gaan. Leg de lat voor jezelf niet te hoog, maar kijk wat haalbaar is in de tijd die er is om je les voor te bereiden. Wees vooral jezelf in deze nieuwe situatie. Studenten begrijpen het dat iedereen hier iets in te leren heeft.’

Regels

Volgens de Taskforce is het belangrijk om ook bij afstandsonderwijs met duidelijke regels te werken. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat studenten voldoende tijd hebben om in de les te komen. Van studenten mag verwacht worden dat ze schermen die ze niet nodig hebben tijdens de les sluiten.

Persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht voor de student is volgens de Taskforce de belangrijkste succesfactor. Het is bijvoorbeeld goed om meer aandacht te besteden aan loopbaanbegeleiding. Studenten moeten weten wanneer ze met vragen bij de docent terecht kunnen. ‘Goed afstandsonderwijs valt en staat met een veilig klimaat, die je opbouwt door de aandacht die jij het geeft.’