Techniekpact wil hybride docentschap verder stimuleren

In de technieksector is grote behoefte aan een nauwe aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De rol die hybride docentschap daaraan bijdraagt is groter dan tot nu toe werd aangenomen. Dat zegt Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact.

Een hybride docent combineert zijn werk in een bedrijf met een baan in het onderwijs. Volgens Thea Koster, voorzitter van het Techniekpact, stimuleren bedrijven en scholen steeds meer het hybride docentschap: ‘Wij zien een duidelijke toename van bedrijven en onderwijsinstellingen die met hybride docentschap aan de slag gaan. Niet alleen vanuit de gedachte van urgentie maar omdat dit gewoon erg slim is. Voor het onderwijs omdat je op deze manier de actualiteit binnen de school haalt en voor het bedrijf omdat je helpt de toekomst van de sector veilig te stellen.’

Meerwaarde

Tot voor kort werden hybride docenten vooral gezien als een handige oplossing voor het groeiende lerarentekort. Maar scholen zetten het nu ook vaker in om innovatief onderwijs te kunnen bieden. Deze verschuiving, van een kwantitatieve naar een kwalitatieve benadering, zorgt ervoor dat bedrijven ook meer open staan voor samenwerking. Koster: ‘Hybride docentschap creëert meerwaarde voor onderwijs en bedrijven. Er ontstaat een win-winsituatie.’

Beloning

Hybride docentschap is dus van groot belang, maar in de technieksector ook nog steeds een zeldzaamheid. Van het totaal aantal technici in Nederland combineert slechts 1 op de 2.500 de baan in de technische sector met een baan in het onderwijs. Een belangrijke reden daarvoor is de aanname dat er een groot verschil zou zijn tussen het salaris in het onderwijs en het bedrijfsleven. Onderzoek laat echter het tegendeel zien: zowel in het mbo als in het hbo verdienen hybride docenten gemiddeld genomen meer in de onderwijsbaan dan in hun niet-onderwijsbaan.

Pilots

Om het hybride docentschap in de technische sector verder te stimuleren lopen er vanuit Techniekpact vijf pilots. De wijze waarop hybride docentschap vorm wordt gegeven verschilt per instelling en samenwerking. Goede regionale samenwerking is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Lees hier een onderzoek ‘Het rendement van de hybride techniekdocent’

Kijk voor meer informatie over de pilots rond het hybride docentschap op de site van het Techniekpact