Tekin kan aan de bak !

Op woensdag 1 juli start Adnan Tekin als voorzitter van de MBO Raad. Columnist Coleta van Buuren heeft enkele adviezen.

Adnan Tekin start op 1 juli als de voorzitter van de MBO Raad. Je zou voor hem gehoopt hebben dat hij onder een gelukkiger gesternte zijn werkzaamheden kan aanvangen. Maar het is niet anders. Immers de coronacrisis trekt ook diepe sporen door de mbo-scholen. Dat is echter geen reden bij de pakken neer te zitten, te klagen of ijlings terug te keren in oude gewoonten en gebruiken. Integendeel het beroepsonderwijs en daarbinnen de mbo-scholen zouden bij uitstek het voortouw kunnen en moeten nemen om in veel opzichten Nederland sociaal, maatschappelijk en economisch weer uit het dal te halen.

Nu in elke regio de arbeidsmarkt ingrijpend verandert, grootschalige werkloosheid dreigt, de inburgering vertraagt en hele groepen zwakkeren in de samenleving het nog moeilijker krijgen zouden mbo-scholen zich bij uitstek moeten positioneren als de centra in de buurt om de boel weer aan de gang te krijgen. Natuurlijk is er allereerst aandacht voor de zittende studenten die, na een periode van afstandsonderwijs en misschien onderbroken stages, straks weer ‘incompany’ de opleiding kunnen vervolgen en/of afronden.

Maar daarnaast is dit voor de MBO Raad en de instellingen een gelegenheid bij uitstek zich, onder leiding van de nieuwe voorzitter, te presenteren als de katalysator in de regio waar het gaat om na- en omscholing, NT2 en Inburgering, betrekken van specifieke groepen bij het onderwijs en hulp aan bedrijven in de noodzakelijke transitie en voorbereiding op nieuwe markten. Die insteek vergt ongetwijfeld interne reorganisaties, nieuwe loketten en activiteiten. Maar dat zijn de scholen aan hun stand en doelstelling verplicht! Dus ‘Post CORONA’ moeten de getoonde flexibiliteit en het opgedane improvisatievermogen nu een vervolg krijgen en naar buiten getoond.

De laatste tijd valt me op dat veel brancheorganisaties en/of koepels van bedrijven via de STER hun belang benadrukken en hun onmisbaarheid in deze bijzonder periode onderbouwen. Daarnaast spenderen de (concurrerende) particuliere scholingsinstituten handenvol geld om hun cursusaanbod onder de aandacht te brengen. Zou mooi zijn als ook de MBO Raad de kijkers zou laten weten dat in hun eigen buurt een instelling bestaat die behulpzaam kan zijn om deze moeilijke tijden door te komen en een nieuw perspectief te bieden. Dus bel de STER, ‘be good and tell it’! (Het aloude adagio van PR.)

Adnan Tekin heeft een mooi CV m.b.t. onderwijs, politiek en bedrijfsleven. Bovendien een daaruit voortvloeiend groot netwerk. Dat maakt hem uitermate geschikt om in dit alles het voortouw te nemen. Daarbij wens ik hem wijsheid en succes.

Coleta van Buuren