Tekort aan stageplaatsen groeit verder door

Het tekort aan stages en leerbanen steeg afgelopen maand tot ruim 20.500. In september was het tekort nog 19.000. Met name in sectoren als zorg, detailhandel en gastvrijheid stijgen de tekorten.

In de overbelaste zorgsector vormt het begeleiden van studenten op dit moment een groot knelpunt. Studenten in het examenjaar zijn nog wel gewild, maar voor beginnende studenten is minder plaats. Een woordvoerder van ROC Tilburg, een school met een tekort van bijna 500 stageplekken, zegt: ‘Voor studenten uit het eerste of tweede jaar is er weinig begeleiding beschikbaar vanwege corona.’ Het ontbreken van een fysieke werkplek voor een stage of leerbaan is een groot probleem in sectoren als ict, zakelijke dienstverlening en gastvrijheid.

Lockdown

SBB verwacht dat de gedeeltelijke lockdown leidt tot een verder groeiend tekort. Door de noodzaak anderhalve meter afstand te houden is er vaak geen ruimte voor een stagiair. Ook de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken zorgt voor minder beschikbaarheid van stages en leerbanen. Brancheorganisaties melden dat de onzekerheid over de duur van de crisis ervoor zorgt dat bedrijven terughoudender worden om stages en leerbanen aan te bieden.

Actieplan

Eind april presenteerde SBB een actieplan om stages en leerbanen op het mbo te behouden. Onderwijs en bedrijfsleven willen hiermee schooluitval en een toename van de werkloosheid zoveel mogelijk voorkomen. SBB brengt in beeld waar tekorten zijn aan stages en leerbanen. Samen met scholen, leerbedrijven en regionale partners zoekt SBB naar oplossingen. Het initiatief om stages en leerbanen bij leerbedrijven te werven en te actualiseren is een belangrijk deel van het plan en loopt nog het hele schooljaar door.