Tips voor het organiseren van een zomerschool

Komende zomer gaan veel scholen aan de slag met zomerprogramma’s. Hoe pak je zoiets aan? Henk Nieuwenhuis van ROC van Twente heeft er ervaring mee.

Met zijn 38 jaar onderwijservaring kun je hem wel een oude rot in het vak noemen. Henk Nieuwenhuis is al met pensioen, maar organiseert dit jaar nog het zomerprogramma rekenen/wiskunde van ROC van Twente. Het heeft als doel om niveauverschillen bij nieuwe studenten weg te werken. Henk: ‘Het lastige is dat zowel de kaderberoepsgerichte als de theoretische leerweg toegang geven tot mbo 4. Tussen die leerwegen zitten niveauverschillen en dat was lastig voor onze docenten. Het zomerprogramma zorgt voor een betere overbrugging.’

De zomerschool van ROC van Twente is jaarlijks in de laatste week van de zomervakantie en duurt van maandag tot vrijdag. Veel langer moet het niet zijn, denkt Henk. ‘Dan krijg je de ouders aan de telefoon met: Sorry, dan zijn we op vakantie.’ Alle lessen zijn ‘s ochtends, en ook dat is volgens Henk belangrijk. ‘Als leerlingen ’s middags nog wat leuks kunnen doen, dan komen ze wel. Ik ga ook een beetje uit van mezelf, toen ik zo oud was. Dan ga je niet de hele dag voor de lol naar school in de zomervakantie. Bovendien komen leerlingen maar voor één of enkele vakken. Je kunt niet de hele dag wiskunde doen.’

Vrijwillig

De zomerschool van ROC van Twente is op vrijwillige basis. ‘Hoewel we soms bij de intake er wel een beetje op aandringen. En ouders zien het belang van het programma vaak ook wel in. Die hebben natuurlijk geen zin om een extra jaar schoolgeld te betalen als het niet nodig is,’ lacht Henk. Het programma is bovendien gratis. Niet alleen de lesmaterialen, ook een dagelijks lunchpakket is op kosten van de school. Dat is belangrijk voor de onderlinge sfeer, zegt Henk. ‘Dan heb je ze met z’n allen bij elkaar en kletsen ze wat. En wat kost dat nou, zo’n lunchpakket?’

Henk merkt dat een zomerschool vaak een wat losser karakter heeft dan de reguliere lessen in het schooljaar. Leerlingen voelen zich vaak veiliger, omdat de lessen in kleine groepen worden gegeven. ‘We hebben maximaal twintig studenten per docent. En dit jaar vanwege corona worden de groepen nog kleiner. We mikken op tien studenten per docent. Leerlingen durven iets meer in een kleine groep. En je kunt leerlingen meer aandacht geven.’ Die extra aandacht loont. ‘Aan het einde van de week komen leerlingen je zelfs bedanken. Dat geeft een positief gevoel bij de docenten.’

Waardering

Zomerprogramma’s trekken natuurlijk wel een behoorlijke wissel op toch al drukke docenten. Een week extra lesgeven in de welverdiende schoolvakantie, kun je dat vragen? Henk heeft nooit moeite om docenten te regelen voor de zomerschool. ‘Het is ook in hun eigen belang. Zij zitten met het probleem van die niveauverschillen. Bovendien zijn de meesten aan het einde van de zomervakantie wel weer terug. En je kunt ze er eventueel extra voor belonen. Maar de grootste beloning komt van de leerlingen zelf. Je krijgt veel meer waardering van ze. Misschien niet direct, maar zeker in de jaren die volgen.’

Bron: Leraar.nl / foto: ROC van Twente