Toekomst lerarenregister aan zijden draadje

Met het wegvallen van de Onderwijscoöperatie als uitvoerder van het lerarenregister is de toekomst van het register uiterst onzeker geworden. Tegen beter weten in probeert minister Slob de moed erin te houden.

In een brief aan de Tweede Kamer gaat minister Slob in op de recente ontwikkelingen rond het lerarenregister. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft Slob contact ogenomen met de Afvaardiging van de Deelnemersvergadering. In een gesprek met deze Afvaardiging – ook wel Lerarenparlement genoemd – bleken de leraren in meerderheid voorstander te zijn van een loskoppeling van de Onderwijscoöperatie. Zoals gisteren gemeld heeft de Onderwijscoöperatie inmiddels aan de minister laten weten zich zo snel mogelijk terug te willen trekken uit het register.

Toekomst
Aldus krijgt het Lerarenparlement een cruciale rol bij de verdere ontwikkeling van het lerarenregister. Minister Slob wil de 24 gekozen leraren ondersteunen bij het inrichten van een eigen organisatie. Op 5 april spreekt het Lerarenparlement hierover. Minister Slob wacht deze bijeenkomst af. In de brief spreekt hij over het belang van een zorgvuldige afwikkeling: de Onderwijscoöperatie heeft de afgelopen jaren vele miljoenen besteed aan de ontwikkeling van het lerarenregister. Hij acht het denkbaar dat een deel van het bureau van de Onderwijscoöperatie overgaat naar de Afvaardiging.

Portfoliotool
Ondanks het fiasco met de Onderwijscoöperatie probeert minister Slob de moed erin te houden. Zo houdt hij vast aan de deadline van 1 augustus voor schoolbesturen om de benoemingsgegevens van hun leraren aan DUO door te geven. Vervolgens kunnen leraren hun account activeren. Gezien al het gedoe rond het register zullen niet veel leraren van deze portfoliotool gebruikmaken. Bovendien is er ook al een groep van veertig schoolbestuurders opgestaan die weigert de gegevens aan DUO aan te leveren (zie tweet hieronder). Ook de PO Raad pleit ervoor het register on hold te zetten. Onze inschatting: het lerarenregister hangt aan een zijden draadje.

Lees hier de brief van minister Slob

Lees ook: Onderwijscoöperatie trekt handen af van lerarenregister

Geplaatst op 28 maart 2018 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering