Denktank adviseert over economisch beroepsonderwijs in Rotterdam

Door meer samenwerking tussen mbo-scholen en hogescholen is er een mooie toekomst mogelijk voor het economisch beroepsonderwijs in Rotterdam. Dat is de kern van een manifest van een denktank die zich gebogen heeft over de uitdagingen waar de economische opleidingen in Rotterdam voor staan.

Directe aanleiding voor het advies is de vermeende disbalans tussen de hoge studentenaantallen in de sector economie en de beperkte kansen op de arbeidsmarkt van afgestudeerden. Die disbalans wordt onder andere geconstateerd in een recent rapport van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo. In dat rapport wordt betoogd dat mbo-scholen meer aandacht moeten besteden aan de doorstroomfunctie van economische opleidingen.

Frisse blik

Mede naar aanleiding van dit advies gaven twee mbo-scholen (Albeda en Zadkine) en twee hogescholen (Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland) eind 2019 een onafhankelijke denktank de opdracht met een frisse blik het economisch beroepsonderwijs te bekijken. De denktank, met daarin onder andere Marc van der Meer, heeft een rapport opgeleverd met zeven aanbevelingen. Voor een numerus fixus voor economische opleidingen voelt de denktank niets. Dat leidt volgens de commissie alleen maar tot administratieve procedures en onvoorspelbare studentenstromen. Wel meent de denktank dat meer voorlichting aan studenten en de introductie van cross-overs kan leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt.

Vrije zones

Zo pleit de denktank voor ruimte voor het vernieuwen van het onderwijs. In ‘vrije zones’ zouden mbo-scholen, hogescholen en het bedrijfsleven de ruimte moeten krijgen voor innovatie. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een dubbele degree (mbo/hbo) voor de student. Ook pleit de denktank voor het structureel delen van data over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Een regionaal datacenter zou zowel de toekomstige ontwikkelingen per sector als de instroom, doorstroom en uitstroom van studenten in de regio Rotterdam nauw moeten monitoren.

Aan de slag

De bestuurders van de vier scholen nemen de adviezen van de denktank over. Samen met de Rotterdamse beroepspraktijk willen zij aan de slag om nieuwe onderwijsvormen te realiseren.

Lees hier het rapport van de denktank

Lees ook: ‘Doorstroomfunctie economische opleidingen moet beter’