Toekomstscenario’s voor onderwijs na corona

Wat zijn de effecten van de coronacrisis voor het beroepsonderwijs op de lange termijn? CINOP ontwikkelde vier mogelijke scenario’s. In alle gevallen is bijscholing van docenten belangrijk.

Het merendeel van docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners verwacht dat online onderwijs zeker tot begin 2021, maar misschien nog wel veel langer, in het mbo leidend blijft. Tegelijkertijd is maar 20% van de ondervraagden op dit moment tevreden over online onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van CINOP over de verwachtingen van docenten, bestuurders en onderwijsondersteuners over het beroepsonderwijs ‘post- corona‘.

Bijscholing

Uit het onderzoek blijkt dat respondenten niet verwachten dat het onderwijs snel terugkeert naar de situatie van voor de coronacrisis. De ondervraagden maken zich daarbij vooral zorgen over de digitale vaardigheden van docenten. Om goed online onderwijs te kunnen geven hebben docenten naast digitale vaardigheden ook andere competenties nodig. Huub Dekkers van CINOP pleit voor grootschalige bijscholing: ‘Het is belangrijk dat het beroepsonderwijs nu breed inzet op het ontwikkelen van digitale didactische vaardigheden. Niet alleen omdat we die digitale vaardigheden de komende maanden nodig hebben, maar juist omdat we zien dat online onderwijs ook op de lange termijn onderdeel blijft van het beroepsonderwijs.’ De ondervraagden maken zich daarnaast vooral zorgen over het gebrek aan stageplekken en over de wijze van examinering.

Toekomstscenario’s

Op basis van het onderzoek heeft CINOP vier mogelijke toekomstscenario’s ontwikkeld. De belangrijkste variabelen hierbij zijn de ernst van de economische crisis en de waardering van het online onderwijs. Als er bijvoorbeeld een langdurige wereldwijde recessie ontstaat en studenten de voorkeur geven aan afstandsonderwijs voorziet CINOP het ontstaan van ‘online reuzen’ die onderwijs gaan verzorgen. In andere scenario’s kan er grote behoefte ontstaan aan omscholing van volwassenen. Huub Dekkers: ‘De scenario’s laten zien wat de effecten zijn van digitalisering van het beroepsonderwijs, gekoppeld aan de economische verwachtingen. In elk van deze scenario’s zien we dat docenten andere rollen vervullen en andere competenties nodig hebben. Als je bijvoorbeeld vakinhoudelijk georiënteerde docenten een expertrol laat vervullen en mensgerichte docenten de coachrol, krijgen studenten aandacht van professionals die in hun kracht staan. Dat is voor iedereen goed.’

Provocerend

De toekomstscenario’s zijn bewust provocerend opgesteld. CINOP wil met deze uitersten aanzetten tot dialoog en visieontwikkeling: ‘We hopen dat deze scenario’s inspireren om out-of-the-box te denken en kansen te signaleren’ Cruciale factor daarbij is, aldus het rapport, de veranderkracht van onderwijsteams.

Lees hier het rapport ‘Toekomstscenario’s voor het beroepsonderwijs’