Ton Heerts: ‘Ik blijf ambassadeur van het beroepsonderwijs’

‘Het mbo verliest mij niet, maar heeft er een ambassadeur bij gekregen’, aldus Ton Heerts. De aanstaande burgemeester van Apeldoorn zal het mbo niet uit het oog verliezen: ‘Het beroepsonderwijs blijft in mijn hart zitten.’

Het was wel even schrikken toen bekend werd dat Ton Heerts, de enthousiaste en bevlogen voorzitter van de MBO Raad, als burgemeester van Apeldoorn is voorgedragen. Heerts was niet op zoek naar ander werk, maar  Apeldoorn was een bijzondere kans voor hem: ‘Er zijn misschien drie functies denkbaar waarvoor ik mijn voorzitterschap van de MBO Raad wilde inwisselen. Het burgemeesterschap van Apeldoorn is er daar een van. Toen ik als jong broekie in Apeldoorn de beroepsopleiding marechaussee ging volgen, werd ik gegrepen door de stad. Dat ik hier nu burgemeester mag worden, is voor mij heel bijzonder.’

Gaat u het mbo missen?
‘Ik heb het altijd ontzettend naar mijn zin gehad binnen het mbo. Van mijn overstap van de FNV naar de MBO Raad heb ik bepaald geen spijt gehad. Ik heb de functie nog mooier gevonden dan ik dacht. Vanwege de goede samenwerking met de bestuurders van de scholen, de ministers en de ambtenaren bij de verschillende ministeries, de samenwerkingspartners bij SBB. En ik bewaar zoveel goede herinneringen aan de contacten met de studenten, de ambassadeurs, de deelnemers aan de vakwedstrijden, de docenten en instructeurs. Het mbo zal voor altijd in mijn hart blijven. Het beroepsonderwijs verliest mij niet, maar heeft er een ambassadeur voor het leven bij.’

U bent ruim drie jaar voorzitter geweest. Wat zijn hoogtepunten geweest?
‘Een hoogtepunt is zeker het bestuursakkoord geweest dat de MBO Raad begin 2018 met de minister sloot. We waren de eerste sector die een akkoord met het nieuwe kabinet had. Inhoudelijk was het akkoord belangrijk, omdat de regionale aanpak een enorme stimulans kreeg. Binnen de regio speelt het beroepsonderwijs een cruciale rol. Voor mijzelf was er ook een duidelijke link met het sociaal akkoord dat ik in 2013 als FNV-voorzitter had ondertekend. Ook toen was er al sprake van een versterking van de regionale werkbedrijven.’

Kunt u ook in uw nieuwe rol, als lokaal bestuurder, nog iets voor het mbo betekenen?
‘De wethouder Onderwijs is natuurlijk in Apeldoorn primair verantwoordelijk voor de relatie met het mbo. Maar waar ik een steentje kan bijdragen, doe ik dat graag. Niet voor niets stuurden wij als MBO Raad in april 2018, kort na de gemeenteraadsverkiezingen, een boodschap aan alle gemeenteraadsleden: “Maak uw gemeente mooier samen met het mbo.” Via het college kan ik daar een bijdrage aan leveren.’

Zijn er zaken die wat u betreft nog niet afgerond zijn?
‘De echte doorbraak op het gebied van leven lang ontwikkelen moet nog komen. Het wordt tijd dat er boter bij de vis komt. Ik heb hoge verwachtingen van het miljardenfonds dat het Kabinet beschikbaar wil stellen. Voor leven lang ontwikkelen is zeker anderhalf miljard nodig. Alleen op die manier kan de beloofde doorbraak tot stand komen.’