Ton Heerts kijkt uit naar verkiezingen Gemeenteraad

Ton Heerts is inmiddels ruim 200 dagen voorzitter van de MBO Raad. Na een carrière in de vakbeweging, de Tweede Kamer en opnieuw de vakbeweging als ‘redder’ van de FNV is hij sinds 1 september 2016 voorzitter van de MBO Raad.

Voor de MBO Krant sprak Haye van der Werf uitgebreid met hem over de afgelopen periode, de insteek van de MBO Raad bij de Kabinetsformatie en de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs. Binnenkort volgt een uitgebreid verslag in de MBO Krant, maar nu alvast enkele ‘highlights’.

De belangrijkste ‘stakeholders’ van het mbo zitten in de regio
Landelijk beleid is belangrijk, maar volgens Heerts zullen de ROC’s (what’s in a name!) het vooral moeten hebben van de ‘stakeholders’ in de regio. Dat zijn in de eerste plaats de bedrijven en instellingen. Hij verwijst bijvoorbeeld met waardering naar de rol van Philips in Drachten.

Decentralisatie
Maar vooral de gemeenten worden belangrijke partners voor de mbo-scholen. De decentralisatie van beleid naar gemeenten maken gemeenten tot dè gesprekspartners op een aantal terreinen. Wat de ‘inburgering’ betreft nemen die gemeenten – na de vernietigende rapporten over de huidige situatie – steeds meer de regie in handen. Er is al sprake van ‘gestructureerd overleg’ met de VNG om iets te doen aan de dictatuur van de markt en het optreden van ‘particuliere sjoemelaars’.

Scholing
Hetzelfde geldt voor de scholing van jongeren. Nu de studiefinanciering van minderjarige leerlingen nog steeds niet goed geregeld is kunnen gemeenten bijvoorbeeld bijspringen via de bijzondere bijstand. Hetzelfde geldt voor werkloze jongeren zonder startkwalificatie. Die behoeven een ‘hand op de schouder’ en een passende opleiding zelfs op wat latere leeftijd. Ook daar kunnen gemeenten en mbo-scholen de handen ineen slaan om blijvend maatschappelijk isolement te voorkomen.

Zo verwijst Heerts naar een aantal uitdagingen op lokaal en regionaal niveau. Maar ook zijn kijk op ‘een leven lang ontwikkelen’, de verantwoordelijkheid van de werkgevers en het mbo als ‘Change maker’ komen in het interview uitgebreid aan de orde.

De komende MBO Krant, met het interview met Ton Heerts, verschijnt op maandag 29 mei.