Ton Heerts wil einde aan rendementsdenken

‘Een korte, snelle opleiding is niet altijd het beste. Sommige studenten hebben nu eenmaal meer tijd nodig. We moeten af van het rendementsdenken. ’ Aldus een strijdlustige Ton Heerts op MBO City.

Tijdens een vragenuurtje ging de nog verse voorzitter van de MBO Raad in op allerlei vragen uit de zaal. Zo was er veel kritiek op de gang van zaken rond met name de examinering van keuzedelen. Op dit punt beloofde Heerts de zorgen van de aanwezigen goed in zijn oren te knopen en te doen wat er in zijn vermogen lag.

Bijval
Veel bijval kreeg Heerts met zijn opmerkingen over het rendementsdenken in het onderwijs. Heerts: ‘Als een student vijf jaar nodig heeft om zijn studie af te ronden, dan is dat goed. Als hij op die manier een baan kan vinden en de rest van zijn leven niet afhankelijk is van een uitkering, is dat ook goed voor de samenleving als geheel.’

Radicaal
Heerts pleit ervoor om radicaal af te rekenen met het idee dat een kortere, snelle opleiding altijd het beste is. ‘Ik heb zelf ook lang over mijn studie gedaan en ik ben toch nog goed terechtgekomen. Korter is niet altijd beter en goedkoper.’ Heerts is dan ook kritisch over de cascade-financiering, het systeem waarbij de bekostiging van de student geleidelijk afneemt naarmate de studie langer duurt. ‘De cascade is niet goed’, aldus een strijdbare MBO Raad-voorzitter. ‘U zult ons hier de komende tijd vaker over horen.’

Bestuurlijke drukte
Heerts, die nu zo’n honderd dagen voorzitter is van de MBO Raad, verbaast zich over meer zaken in het mbo. Bijvoorbeeld over de bestuurlijke drukte. Volgens Heerts wordt aan te veel tafels over het mbo gepraat. ‘Daar is verbetering mogelijk’, zo drukte hij zich diplomatiek uit. Heerts twijfelt ook aan het nut van een nieuw alomvattend bestuursakkoord. ‘Scholen zijn erg veel tijd kwijt met randzaken, er is meer tijd nodig voor het onderwijs zelf.’

Foto: Claudia Otten