Trots op Nederlandse resultaten Euroskills 2014

Afgelopen week werden de Europese kampioenschappen Vakmanschap gehouden in Lille. Een persoonlijk verslag van Kamerleden Karin Straus en Anne-Wil Lucas (VVD).

Ruim dertig Nederlandse deelnemers uit voornamelijk het mbo streden in Lille om de medailles en de eer: van bouwtimmerlieden tot modeontwerpers en van CAD-tekenaars tot landbouwmechanisatie. Het resultaat mocht er zijn: Nederland ging naar huis met 9 gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles!

Vakmanschap
Voor de VVD zijn deze wedstrijden een mooie manier om aandacht te vragen voor het dreigende tekort aan technici en vakspecialisten op de arbeidsmarkt en voor het bevorderen van een bewuste studiekeuze door leerlingen en studenten. Tijdens de competitie strijden de toppers van de verschillende landen in diverse proeven tegen elkaar. Dit levert niet alleen rolmodellen op, maar draagt ook bij aan het vergroten van de maatschappelijke waardering voor vakmanschap.

Finland
Finland organiseerde in 2005 de Worldskills. Door de aandacht voor het evenement steeg in de jaren daarna het aantal leerlingen dat voor vakonderwijs koos aanzienlijk. Ook in Nederland beginnen we het effect te zien van de inspanningen van organisaties als Skills Nederland en Vakkanjers. De ambitieuze leerlingen die meedoen trekken positieve aandacht naar het mbo en de beroepsbegeleidende leerweg.

Flexibel bestel
Naast het aanmoedigen van de Nederlandse deelnemers was er alle ruimte voor goede gesprekken over de toekomst van het mbo met de aanwezige werkgevers, onderwijsinstellingen en vakbonden. Anne-Wil Lucas heeft haar voorstellen voor een flexibeler mbo-bestel, waarbij meer modulair en meer vraaggericht gewerkt wordt, kunnen bespreken met een aantal belangrijke gesprekspartners. Een mooie combinatie dus van het nuttige en het aangename.

Excellentiemiddelen
Door het Techniekpact, de studiebijsluiter en de aandacht die de VVD vraagt voor de rol van het bedrijfsleven en ondernemerschap in het onderwijs, worden we door het veld steeds beter herkend als gesprekspartner voor zowel het onderwijs als de werkgevers die zich inspannen voor vakonderwijs. De VVD roept het Ministerie van Onderwijs dan ook op om 5 miljoen euro van de excellentiemiddelen voor het mbo apart te zetten en te gebruiken voor de Nederlandse Skills wedstrijden. Want dit zijn de ambitieuze mbo’ers die we in de spotlight moeten zetten!

Anne Wil Lucas en Karin Straus