Tweede Kamer wil dat bestuur Onderwijscoöperatie vertrekt

De Tweede Kamer roept minister Arie Slob op om het bestuur van de Onderwijscoöperatie te vervangen door leraren. Een motie met die strekking kreeg vanmiddag een meerderheid in de Tweede Kamer.

De Onderwijscoöperatie is in 2011 opgericht door de grote onderwijsvakbonden. Het is de ambitie van de coöperatie om te werken aan een sterke beroepsgroep. Het motto is sinds jaar en dag ‘van, voor en door de leraar’. De Onderwijscoöperatie organiseert onder andere jaarlijks de verkiezing van de Leraar van het Jaar. Ook werkt de organisatie al vele jaren, in nauwe samenwerking met het ministerie van Onderwijs, aan de ontwikkeling van het lerarenregister.

Bestuur
Het bestuur van de Onderwijscoöperatie bestaat uit de voorzitters van de vier onderwijsvakbonden: Liesbeth Verheggen namens de AOb, Loek Schueler namens CNV Onderwijs, Jilles Veenstra namens de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) en Hans Kok namens Platform VVVO (leraren in het voortgezet onderwijs). De problemen ontstonden toen vorig jaar een vervanger gezocht moest worden voor onafhankelijk voorzitter Joost Kentson, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Vanuit de succesvolle actiegroep PO in actie werd Jan van de Ven (naast voorman van PO in actie ook Statenlid voor D66 in Limburg) voorgedragen. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie accepteerde deze kandidaat echter niet, wellicht omdat men PO in actie als concurrent voor de eigen organisaties ziet.

Motie
Een en ander was voor Paul van Meenen (D66) reden om bij een overleg over Leraren een motie in te dienen die de minister opriep om het bestuur van de Onderwijscoöperatie te vervangen door leraren. Hoewel minister Slob de motie ontraadde, steunde vanmiddag een meerderheid van de Tweede Kamer de motie. Tot de voorstemmers behoorden naast de indieners D66 en CDA ook de oppositiepartijen GL, SP en PvdA.

Lidorganisaties
De motie is een opmerkelijke zet. De Onderwijscoöperatie is een private organisatie. Leden zijn de grote vakbonden, volgens de statuten moet een lidorganisatie meer dan 4.000 leden hebben. De motie brengt minister Slob in een lastige positie. Hij kan bevorderen dat er een nieuw bestuur van de Onderwijscoöperatie aantreedt. Maar de vier lidorganisaties zullen toch zelf over de instelling van een nieuw bestuur willen gaan.

Lerarenregister
Voor de ontwikkeling van het lerarenregister zullen deze ontwikkelingen ook niet erg gunstig zijn. Later deze week heeft minister Slob een afspraak staan met het Lerarenparlement over het lerarenregister.

Lees ook: Onderwijscoöperatie trekt handen af van lerarenregister