Uitbreiding doorlopende leerroutes vmbo-mbo

Om de doorstroom van het vmbo naar het mbo aantrekkelijker te maken, worden de experimenten met doorlopende leerroutes verruimd. Vanaf augustus 2016 kunnen scholen onder andere de ‘Beroepsroute’ aanbieden, een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo-3.

De Beroepsroute wordt mogelijk gemaakt via een aanpassing van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen. Deze aanpassing heeft het ministerie van Onderwijs enkele weken geleden vrijgegeven voor internetconsultatie. Hiermee wil het ministerie nagaan of het voorgenomen besluit tegemoet komt aan de wensen van scholen en andere belanghebbenden. Ook wordt gevraagd of de voornemens praktisch uitvoerbaar zijn. Het is mogelijk om tot 26 maart een reactie te geven. Belangstellenden kunnen hier reageren op het concept-besluit.

Vakmanschap
Het voornemen om de doorlopende leerroutes uit te breiden, maakte minister Bussemaker vorig jaar bekend in haar visiebrief voor het mbo ‘Ruim baan voor vakmanschap’. Al langer bestaat de Vakmanschapsroute, die zich richt op de doorstroom van vmbo-leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg naar een mbo-diploma niveau 2. Daarnaast bestaat ook de ‘Technologieroute’. Deze richt zich op leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg en leidt op tot een mbo-diploma niveau 4.

Beroepsroute
Met de aanpassing van het Besluit dat de experimenten met doorlopende leerroutes mogelijk maakt, creëert minister Bussemaker voor scholen dus de mogelijkheid de Beroepsroute aan te bieden. Deze route richt zich op vmbo-leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg en leidt op tot een mbo-opleiding op niveau 3. Daarnaast wordt de Technologieroute uitgebreid naar alle mbo-sectoren. Tot op heden bestond de Technologieroute alleen voor opleidingen in het technische domein.

Leerroutes
Het is de bedoeling dat de leerroutes worden aangeboden door samenwerkingsverbanden van vmbo- en mbo-scholen. Alle leerroutes starten in het derde leerjaar van het vmbo. Dat is dus het eerste leerjaar van de leerroute. Deelnemende scholen mogen het vmbo-examen spreiden over leerjaar één tot en met drie voor de Vakmanschapsroute (inclusief dus de Beroepsroute) en over leerjaar één tot en met vier voor de Technologieroute. Het is de bedoeling dat scholen de nieuwe leerroutes kunnen aanbieden vanaf het schooljaar 2016-2017.