Uitstel OV-kaart voor jonge mbo’er

Mbo’ers jonger dan 18 jaar die gehoopt hadden vanaf januari gratis te kunnen reizen, moeten nog wat langer geduld hebben: de verwachte ov-studentenkaart voor jonge mbo’ers komt er voorlopig niet.

De invoering per 2015 zou samenvallen met die van het studievoorschot. DUO wil voorkomen dat de computersystemen op tilt slaan door deze gelijktijdige veranderingen. In mei van dit jaar kondigde minister Bussemaker het nieuwe leenstelsel aan. Om de gevolgen van dit leenstelsel te verzachten, kondigde het ministerie van OCW enkele maatregelen aan. Een daarvan was de invoering van een ov-kaart voor alle mbo-studenten. Mbo’ers van 18 jaar en ouder konden al gratis reizen.

‘Complex en omvangrijk’
Nu blijkt dat het de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) niet gaat lukken om alle computersystemen aan te passen voor de invoering van het nieuwe leenstelsel. Een aantal onderdelen van het wetsvoorstel loopt vertraging op, waaronder de ov-studentenkaart voor mbo’ers. In haar antwoord aan de Kamer op de vragen en analyses vanuit het parlement over haar wetsvoorstel zei de minister deze week dat het studievoorschot voor DUO een ‘complexe en omvangrijke veranderopgave’ is.’