Utrecht: zorgen over entreeopleiding

De introductie van de entreeopleiding en de gevolgen voor kwetsbare mbo-leerlingen blijven de gemoederen bezighouden. In Utrecht maakt de SP zich zorgen over het verdwijnen van de ‘Entree-XL opleiding’.

De Entree-XL opleiding aan het ROC Midden Nederland biedt een mbo-opleiding op niveau 1 in verschillende richtingen, zoals horeca, houtbewerking of logistiek. De leerlingen werken vier dagen in de week bij een leerbedrijf en volgen daarnaast één dag in de week lessen op school in kleine klassen. Tijdens de verlengde opleiding, die twee jaar duurt, krijgen de leerlingen extra begeleiding bij het leren. De opleiding werd onlangs nog door de MBO Raad genoemd als voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen scholen en gemeenten ten behoeve van kwetsbare jongeren.

Samenwerking
Aan die samenwerking dreigt echter een eind te komen, als gevolg een nieuwe overeenkomst tussen de gemeente Utrecht en het ROC Midden Nederland. Eerder dit jaar stelde het Utrechtse SP-gemeenteraadslid Vincent Wijlhuizen al vragen aan het Utrechtse college over de te schrappen opleiding. ‘Door het mogelijk laten verdwijnen van deze opleiding laat de gemeente Utrecht deze kwetsbare jongeren in de kou staan’, liet Wijlhuizen weten.

Pikant
In vervolg hierop heeft Jasper van Dijk, Tweede-Kamerlid voor de SP, vragen gesteld aan minister Bussemaker. Van Dijk vindt dat het ROC Midden Nederland zijn verantwoordelijkheid ontloopt en vraagt de minister om bij het ROC en de gemeente Utrecht aan te dringen om deze opleiding te behouden. Pikant is dat de SP zelf is vertegenwoordigd in het Utrechtse college van B&W. Wethouder onderwijs in Utrecht is Jeroen Kreijkamp (D66).

Eerder beloofde ROC Midden-Nederland overigens dat de Entree-XL opleiding sowieso niet compleet zal verdwijnen. Het komende schooljaar blijft de studie in ieder geval nog bestaan.