Vakbond AOb geeft (nog) geen steun aan Werkagenda mbo

De grootste onderwijsvakbond van Nederland blijft kritisch over de plannen van minister Dijkgraaf voor het mbo. Volgens Henrik de Moel is het tijd voor concrete actie: ‘Geen woorden, maar daden.’

In een opiniebijdrage in – nota bene – De Telegraaf uit De Moel zijn zorgen over de plannen van minister Dijkgraaf voor het mbo. Naar verwachting ondertekenen de mbo-scholen binnenkort een ‘werkagenda’. Met die agenda komen er vele miljoenen beschikbaar voor het beroepsonderwijs. Desondanks zijn de onderwijsvakbonden kritisch. Henrik de Moel van de Algemene Onderwijsbond pleit voor concrete actie: ‘De minister uit zich lovend over de rol van het mbo. Maar het blijft steeds bij woorden.’

Salaris

De kritiek van De Moel richt zich op diverse punten. Zo is de vakbondsman van mening dat de salarissen van mbo-docenten omhoog moeten: ‘Als werknemer in het mbo verdien je zeker niet het beste in het onderwijs.’ Een ander punt gaat over bevoegdheden. Volgens De Moel werken in het mbo veel docenten zonder bevoegdheid. Zo is het geen uitzondering dat een sportdocent lessen rekenen verzorgt. De AOb wil dat in het mbo alleen bevoegde docenten les geven. De Moel: ‘Docenten worden graag ingezet waar ze voor opgeleid zijn, maar naar hen wordt slecht geluisterd.’

Tekort

Volgens De Moel dreigt ook in het mbo een tekort aan goede docenten: ‘We weten al jaren dat er sprake is van een daling van het aantal docenten in de hogere schalen in het mbo, zeker buiten de Randstad. In plaats van met woorden te benadrukken dat het beroepsonderwijs zo belangrijk is zou de minister deze misstanden vanuit Den Haag prima kunnen aanpakken.´

Steun

De Moel hoopt dat minister Dijkgraaf de scholen gaat verplichten meer docenten te laten doorstromen naar hogere salarisschalen. Dijkgraaf wil dit echter overlaten aan de individuele scholen. Het opinieartikel in De Telegraaf lijkt een laatste poging van de AOb om de minister van gedachten te laten veranderen. Volgens De Moel zou Dijkgraaf in de werkagenda eisen kunnen opnemen over de salarissen van mbo-docenten: ‘Hij gaat daar zelf over en zou direct onze steun hiervoor krijgen.’ De Moel lijkt echter weinig optimistisch: ´Komende week verwacht ik weer een fraaie presentatie met vast goede punten, maar ik raad iedereen aan om eens goed te lezen welke daden de overheid daar nu aan verbindt.´