Vakbonden willen landelijke afspraken salarismix

De onderwijsvakbonden willen in de nieuwe cao landelijke afspraken maken over het carrièreperspectief van docenten. In 2025 moet 60 procent van de mbo-docenten minimaal op salarisniveau LC zijn ingeschaald.

Volgens de vakbonden moet de LC-functie voor iedere goed functionerende mbo-docent bereikbaar zijn. De hierover met werkgevers gemaakte afspraken zijn echter in het verleden nooit goed nagekomen. Nu minister Dijkgraaf via de werkagenda extra geld beschikbaar stelt voor het carrièreperspectief van docenten, moeten er landelijke afspraken komen. Dat is de inzet van de gezamenlijke onderwijsvakbonden bij een nieuwe cao voor het mbo.

Werkagenda

In de werkagenda heeft minister Dijkgraaf een ruim bedrag beschikbaar gesteld voor de doorstroom van mbo-docenten naar hogere schalen. Het gaat op jaarbasis om een extra bedrag van 142 miljoen euro. Dit is precies het bedrag dat sociale partners eerder vroegen om de gewenste salarismix mogelijk te maken. Tot spijt van de vakbonden is in de werkagenda afgesproken dat iedere school zelf afspraken kan maken met docenten over de doorstroom naar hogere salarisschalen. Via de nieuwe cao proberen de vakbonden nu alsnog tot landelijke afspraken te komen. Op die manier is de kans op succes veel groter, menen de vakbonden.

Inflatie

Bij de cao-onderhandelingen zetten de bonden ook in op een stevige loonsverhoging. Door de hoge inflatie hebben veel docenten moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De bonden willen volledige prijscompensatie, zodat de koopkracht van docenten behouden blijft. Bij een inflatiepercentage van zo’n 14 procent leidt dat tot een stevige looneis. De vakbonden willen bovendien afspraken maken over een automatische prijscompensatie. De lonen stijgen dan voortaan automatisch mee met de inflatie. In reactie geven de werkgevers aan dat ook zij een ‘robuuste loonontwikkeling’ willen. Zij zijn daarbij, aldus de MBO Raad, wel afhankelijk van de ruimte die het ministerie biedt.

Onbereikbaarheid

De vakbonden willen in de nieuwe cao ook vastleggen dat docenten het recht hebben om niet gestoord te worden. Vrije tijd moet ook echt vrije tijd zijn. Een werknemers hoeft op een vrije dag dan ook niet te reageren op vragen van collega’s, de werkgever of studenten. In de nieuwe cao willen de vakbonden dan ook een artikel opnemen over het ‘recht op onbereikbaarheid’.

Lees de inzet van de vakbonden en die van de werkgevers

Lees ook: Het F-woord: het grootste pijnpunt in het mbo