Vakbonden willen Wet harmonisatie beroepsonderwijs van tafel

Een coalitie van vakbonden, ouderorganisaties en leerlingen vragen de Tweede Kamer om de Wet harmonisatie beroepsonderwijs van tafel te halen. In de nieuwe situatie zou de medezeggenschap onvoldoende gewaarborgd zijn.

De Wet harmonisatie beroepsonderwijs maakt het voor mbo-scholen makkelijker om één scholengemeenschap te vormen met scholen uit het voortgezet onderwijs. Zo’n ‘verticale scholengemeenschap’ kan een goed antwoord zijn op de demografische krimp in regio’s. Met name in de groene sector bestaan dergelijke scholengemeenschappen al. De wet maakt het voor ook voor andere mbo-scholen aantrekkelijker om een brede scholengemeenschap te vormen.

Medezeggenschap

Aan de vooravond van de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer trekken de onderwijsvakbonden aan de bel. Volgens AOb en CNV Onderwijs zou de Wet medezeggenschap moeten blijven gelden bij een verticale scholengemeenschap. In het mbo geldt, anders dan in alle andere onderwijsvormen, de Wet op ondernemingsraden. Volgens de vakbonden verzwakt hierdoor de positie van leerlingen, ouders en personeel. Het gaat dan onder andere om het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad op het schoolplan.

Havo/vwo

In de brief wordt ook bezwaar aangetekend tegen de mogelijkheid om in een verticale scholengemeenschap havo en vwo aan te bieden. Volgens de briefschrijvers zijn de doorstroomperspectieven van havo- en vwo-leerlingen over het algemeen niet gericht op het mbo. Bovendien zou het gevaar bestaan dat het bedrijfsleven invloed gaat uitoefenen op het voortgezet onderwijs.

Tekentafel

Concluderend vragen de briefschrijvers aan de leden van de Tweede Kamer om de wet terug te brengen naar de tekentafel: ‘Er is onvoldoende draagvlak en er zijn nog teveel vragen over de uitwerking van het wetsvoorstel.’

Lees de brief van AOb, CNV en andere organisaties. Vanavond vindt de plenaire behandeling van het wetsvoorstel plaats.

Lees ook: AOC’s en vakscholen heten straks ‘beroepscolleges’