Vakmanschapscentra bewijzen bestaansrecht

Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een transitie van het beroepsonderwijs. In het kader hiervan kent Nederland Centra voor innovatief vakmanschap (mbo) en Centres of expertise (hbo). Volgens een auditrapport spelen de vakmanschapscentra een ‘onmisbare rol in de regio’.

In de Centra voor innovatief vakmanschap, opgezet vanuit het Platform Bèta Techniek, werken bedrijven, scholen, overheden en andere publieke organisaties samen aan toekomstbestendig beroepsonderwijs. De Centra (ongeveer 50, verspreid over heel Nederland) werken aan onderwijsvernieuwing, toepassingsgericht onderzoek en Leven Lang Leren programma’s. Het beoogde resultaat is een goede aansluiting van studenten, docenten en ondernemers op de arbeidsmarkt. Zo wordt gewerkt aan het innovatievermogen en de nieuwe economie van Nederland.

Evaluatie

Twee jaar na hun start zijn 13 Centra voor innovatief vakmanschap geëvalueerd door een expertcommissie. Het auditrapport stelt vast dat de centra niet meer weg te denken zijn uit het onderwijsveld. Volgens het rapport vervullen de vakmanschapscentra een onmisbare rol in de regio. Zij opereren als vehikel om nieuwe activiteiten te ontplooien en spelen een belangrijke in economische vraagstukken en arbeidsmarktvragen. Deze ontwikkeling is terug te zien in de cijfers: in totaal hebben 87 onderwijsinstellingen en 458 bedrijven zich gecommitteerd aan de centra. Samen investeren zij zo’n € 13 miljoen. De activiteiten en diensten van de Centra bereiken bijna 7.500 studenten.

Bijsturen indien nodig

Het zijn niet alleen deze harde resultaten die vertrouwen geven in de ontwikkeling van de Centra. Ook het probleemoplossend en adaptieve vermogen van de Centra is kenmerkend te noemen. Onderweg zijn veel ambities uit het initiële businessplan bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. Hiertoe worden nieuwe scenario’s en routes uitgestippeld. Dit probleemoplossend en adaptief vermogen van Centra is een niet te onderschatten kwaliteit. Vooral de dienstverlening voor bedrijven ziet er in de praktijk vaak anders uit dan bij de start van het Centrum was bedacht. Dat is dan ook een terrein waar bij uitstek geëxperimenteerd moet worden.

Behalen van de doelstellingen

Van de drie hoofddoelstellingen van de centra – de onderwijskwaliteit en de instroom van jongeren verhogen; het innovatievermogen van bedrijven vergroten en Leven Lang Leren programma’s ontwikkelen – zijn de mbo Centra het meest succesvol op het gebied van doelstelling 1, het ontwikkelen van nieuw onderwijs. De andere doelstellingen zijn echter onverminderd een ambitie. Daarom is o.a. het actiever najagen van de andere twee doelstellingen dan ook een aandachtspunt in de komende jaren van deze Centra.

Lees het volledige auditrapport hier.