Vakscholen werken samen aan excellentie

Vier vakscholen werken samen aan de ontwikkeling van excellentieprogramma’s. Komend schooljaar starten zij met de eerste mbo-opleidingen met een extra uitdagend programma voor ambitieuze studenten.

De vier vakscholen – HMC, Cibap, Sint Lucas en het Mediacollege – hebben de handen ineengeslagen om samen excellentieprogramma’s te ontwikkelen. Zij hebben een gemeenschappelijk kader ontwikkeld voor de extra programma’s. Het gaat onder andere om de manier waarop kandidaten worden geselecteerd, de inhoud van het programma en het doel dat studenten ermee kunnen bereiken. Ook werken alle vier de scholen met een ‘excellentiepanel’ dat het programma van begin tot eind begeleidt. In dit panel is het bedrijfsleven sterk vertegenwoordigd.

Evaluatie
Door samen te werken hopen de vier vakscholen onderling snel veel ervaring op te doen met excellentieprogramma’s. De ervaringen zullen gedeeld worden met andere mbo-scholen in Nederland. In een brochure hebben de vier vakscholen hun plannen samengevat. De brochure werd donderdag 8 januari aangeboden aan minister Bussemaker die het HMC in Amsterdam bezocht. In haar speech benadrukte minister Bussemaker dat het belangrijk is om talentvolle studenten – ook in het mbo – extra uit te dagen. Zij pleit voor een moderne variant van de meester-gezel formule, waarbij talentvolle studenten hun vakmanschap na de opleiding in de praktijk kunnen vervolmaken. Zij heeft goede hoop dat extra aandacht voor vakonderwijs op hoog niveau het gehele mbo ten goede komt.

Opleidingen
In augustus 2015 starten de volgende opleidingen met een excellentieprogramma: Restauratieschilder (Cibap), Innovatief meubelmaker (HMC), Conceptontwikkelaar voor de media (Ma) en Media- en gameontwikkelaar (Sint Lucas).