Van Engelshoven wil urennorm mbo aanpassen

Minister Ingrid van Engelshoven wil de urennorm in het mbo aanpassen. ‘Als scholen grote behoefte hebben om af te wijken van de urennorm, moet je de vraag stellen of die norm nog wel zinvol is.’

De urennorm in het mbo schrijft gedetailleerd voor uit hoeveel uren een onderwijsprogramma bestaat. De norm maakt onderscheid tussen ‘begeleide onderwijstijd’ (BOT-uren) en tijd die studenten besteden aan de beroepspraktijkvorming (BPV-uren). Scholen kunnen onder voorwaarden afwijken van de urennorm. De school moet dan duidelijk maken waarom met minder uren toch een goed onderwijsprogramma kan worden gemaakt. Ook moet de ondernemingsraad instemmen met de afwijking.

Sta-in-de-weg

Het ministerie stimuleert scholen, onder andere via de MBO Brigade, om van deze afwijkingsmogelijkheid gebruik te maken. De norm is namelijk, aldus de Onderwijsinspectie, geen doel op zichzelf, maar een middel om tot goed onderwijs te komen. Desondanks is de norm voor veel onderwijsteams nog een sta-in-de-weg bij vernieuwing van het onderwijs. Dat bleek begin vorig jaar, toen onderwijsinnovator Frank van den Ende een aantal bijeenkomsten organiseerde over de urennorm. Deze bijeenkomsten resulteerden in een petitie, die breed door docenten ondertekend werd. Belangrijkste oproep in de petitie: laat de urennorm los. Van den Ende bood onlangs de petitie aan de MBO Brigade aan.

Brigade

De petitie lijkt succes te hebben. Bij het laatste onderwijsdebat in de Tweede Kamer maakte minister Van Engelshoven bekend de urennorm te willen aanpassen. Niet alleen vanwege de petitie, maar ook op basis van signalen van de MBO Brigade. Deze brigade is enkele jaren geleden opgericht om knellende regelgeving op te ruimen. Van Engelshoven: ‘We hebben de brigade opgericht om scholen te stimuleren gebruik te maken van de ruimte in de regels. Als blijkt dat scholen zo veel behoefte hebben om van de urennorm af te wijken, komt er een moment dat je de vraag moet stellen of de urennorm zelf nog wel zinvol is.’

BOT wordt BOM?

Aanpassing van de urennorm vereist een wetswijziging. Op dit moment schrijft de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) namelijk gedetailleerd voor uit hoeveel uren een onderwijsprogramma bestaat. Het aanpassen van de urennorm zal daarom een klus zijn voor een volgend kabinet. Er wordt al druk gespeculeerd over mogelijke aanpassingen van de urennorm, zie bijvoorbeeld de bijdrage BOT wordt BOM.

Bekijk hier de toezegging van minister Van Engelshoven. 

Lees ook: Van urennorm naar kwaliteitsnorm