Van entreeopleiding naar niveau 2: wat werkt?

Het percentage entreestudenten dat doorstroomt naar een mbo-opleiding op niveau 2 is de laatste jaren gestegen van 58 naar 70 procent. Welke aanpak bevordert het studiesucces van deze studenten?

Deze vraag staat centraal tijdens het webinar van de Kennisrotonde over de doorstroom van entreestudenten. Onderzoeker José Mulder presenteert de voorlopige resultaten van het onderzoek dat zij in opdracht van de bedrijfstakgroep entree (MBO Raad) doet. Reden voor het onderzoek is volgens Mulder dat er nog weinig bekend is over het studiesucces van entreestudenten. Uit de analyses blijkt dat de totale doorstroom van entree naar niveau 2 de laatste jaren aanzienlijk stijgt. In 2015/2016 stroomde zo’n 58 procent door, dat percentage is sindsdien gestegen naar 70 procent.

Wat werkt?

Maurice de Greef van de Vrije Universiteit Brussel presenteert vervolgens wetenschappelijke inzichten over de doorstroom en motivatie van entreestudenten. Deze inzichten zijn verzameld naar aanleiding van vragen die docenten de afgelopen tijd aan de Kennisrotonde gesteld hebben. Volgens De Greef is het van groot belang om te werken met kleine groepen. Praktische begeleiding naast begeleide reflectie en het organiseren van peer support zijn dan het beste mogelijk. Het is goed als studenten voldoende gelegenheid krijgen om in een experimenteerruimte te ‘leren leren’. Procesgerichte feedback tijdens de les is belangrijk, net als voldoende aandacht voor successen.

Competenties

Voor een succesvolle doorstroom naar een mbo-opleiding op niveau 2 dienen entreestudenten volgens De Greef aan vier competenties te werken: zelfstandigheid, creativiteit, aanpassingsvermogen en nauwkeurigheid. Deze competenties moeten de studenten zowel op het terrein van vakmanschap als op dat van de basisvaardigheden (taal en rekenen) ontwikkelen.

Deelsessies

In verdiepingssessies maken de circa 175 deelnemers vervolgens kennis met de ervaringen van diverse mbo-scholen. Het ROC van Twente, zo vertellen Judith Terpelle en Carlijn Kleinsman, werkt met kleine groepen die les krijgen van een vast, klein docententeam. Iedere student heeft vier keer per jaar een loopbaangesprek, waarin aandacht is voor de ontwikkeling van de student. Uiteindelijk volgt een advies over doorstroom naar de arbeidsmarkt of naar een mbo-opleiding. Om de doorstroom naar niveau 2 te vergemakkelijken verzorgen docenten van de niveau 2-opleiding ook al lessen aan de entreestudenten. De beide docententeams voeren samen het keuzedeel ‘solliciteren’ in de entreeopleiding uit. Dit alles maakt een ‘warme overdracht’ van de studenten mogelijk.

In andere verdiepingssessies wordt onder andere ingegaan op gepersonaliseerd leren. Professionals van mboRijnland leggen uit hoe zij hier in hun entreeopleiding vorm aan geven. Door de student zoveel mogelijk in eigen tempo en op eigen niveau te laten leren, wordt hij of zij goed voorbereid op een vervolgstap, of dat nu werk of een vervolgopleiding is.

Kijk voor meer informatie over het webinar, inclusief de presentaties, op de site van de Kennisrotonde