Vanaf 1 augustus: verbod op gezichtsbedekkende kleding

Vanaf 1 augustus is het op school verboden om gezichtsbedekkende kleding – zoals een nikab, integraalhelm of bivakmuts – te dragen. Dit verbod geldt niet alleen voor studenten, maar ook voor docenten, ouders en andere bezoekers.

De Tweede Kamer stemde al in het najaar van 2016 in met een wetsvoorstel om een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding in te voeren in verschillende maatschappelijke sectoren. Instemming van de Eerste Kamer volgde in juni 2018. De Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding treedt op 1 augustus 2019 daadwerkelijk in werking. Het verbod geldt niet alleen in het onderwijs, maar ook in het openbaar vervoer en de zorg.

Verbod voor iedereen

Het verbod op gezichtsbedekkende kleding geldt voor leerkrachten, leerlingen en ouders, maar ook voor andere bezoekers in en rond het schoolgebouw. Het verbod geldt voor alle scholen die erkend zijn in het kader van de leerplicht, of financiering ontvangen van de overheid. Het verbod is gekoppeld aan het gebouw, ongeacht de activiteit. Ook als er geen onderwijs wordt gegeven, is het verbod van kracht.

Waarom een wet die kleding verbiedt?

Volgens toelichting van overheidswege heeft in een vrij land als Nederland iedereen het recht zich naar believen te kleden . Wel zijn er vaak geschreven en ongeschreven kledingregels. De wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding onderstreept het belang van communicatie en identificatie op plekken waar mensen aangewezen zijn op contact met elkaar. Voor het onderwijs geldt dat herkenbare communicatie van belang is voor het waarborgen van een schoolklimaat waarin de leerlingen en het personeel zich veilig voelen.

Wat als iemand het verbod overtreedt?

Als iemand op jouw school gezichtsbedekkende kleding draagt die niet onder de uitzonderingen valt, kun je deze persoon vragen om de gezichtsbedekking af te doen of de locatie te verlaten. Als deze persoon dit niet doet, kun je de politie inschakelen. De persoon in overtreding riskeert dan een boete. Wil je meer weten over hoe je kunt omgaan met het verbod en de handhaving daarvan? Ga dan naar de site van Stichting School en Veiligheid. Daar staat beschreven wat de wet inhoudt, wat het betekent voor je school, hoe je organisatie hierover het beste kan communiceren en hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand die bijvoorbeeld toch een nikab draagt.