Vanaf 2016 Techniekcollege in Rotterdam

Per 1 augustus opent het Techniekcollege Rotterdam zijn deuren. Het nieuwe college is een samenwerkingsverband van de beide Rotterdamse mbo-scholen Albeda en Zadkine.

Op 1 oktober heeft minister Bussemaker met de twee grote Rotterdamse mbo-scholen, Albeda en Zadkine, de gemeente Rotterdam en het regionale bedrijfsleven een convenant afgesloten over de oprichting van het Techniekcollege Rotterdam. De minister beschouwt het college als een voorbeeld van de samenwerking die zij tussen mbo-scholen graag ziet. Zij ziet een toekomst waarin mbo-scholen gezamenlijk werken aan kwalitatief goed, kleinschalig en herkenbaar beroepsonderwijs.

Samenwerkingscollege
Met de komst van het Techniekcollege Rotterdam moet de afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Er zal immers straks sprake zijn van één aanspreekpunt voor het bedrijfsleven en de technische sector in de gehele regio. De concrete vorm waarin een en ander gestalte krijgt is het zogenaamde samenwerkingscollege. Het Techniekcollege zal worden aangestuurd vanuit de beide roc’s. Leerlingen schrijven zich in bij het Techniekcollege en het toezicht door de Inspectie zal ook op het niveau van het college plaatsvinden.

Ruim baan
Het vormen van een samenwerkingscollege in Rotterdam sluit aan op de ambitie die minister Bussemaker eerder in de visiebrief Ruim baan voor vakmanschap en in een brief over samenwerkingsmodellen heeft geformuleerd om in het mbo-stelsel een beweging van concurrentie naar samenwerking te realiseren. Op de exacte uitwerking van het samenwerkingsmodel komt de minister binnenkort nog terug in de aangekondigde brief over de gemeenschap van mbo-colleges.